22.12.2014

Tre kommende forskere på Arbejdsmedicinsk Klinik har modtaget korterevarende stipendier fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond. De tre stipendier er hver af tre måneders varighed og skal bruges til forberedelse af tre kommende ph.d.-studier.

Psykolog Patricia Pihl har modtaget et stipendium til forberedelse af et ph.d.-studie om vold og trusler på arbejdet. Konkret handler projektet om medarbejderes overvejelser vedrørende formel registrering af vold og trusler på arbejdspladsen: Hvilken betydning har individuelle og relationelle faktorer og hvilke muligheder og begrænsninger er, for at formel registrering succesfuldt kan virke i forebyggelsen af vold og trusler på arbejdspladsen?

Cand.scient.san og fysioterapeut Søren Mose skal forberede et ph.d.-studie om smertepatienters vej gennem sundhedssystemet. Mennesker med mere omfattende smerter i muskler og led end bare en dårlig skulder, cirkulerer ofte længe mellem forskellige læger, hospitalsafdelinger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Det er dyrt for både sundhedssystemet og for den enkelte i form af længere sygemelding, manglende afklaring og blokering af ventelister.

Cand. scient. san. og fysioterapeut Per Høgh Poulsen skal i de næste måneder forberede et nyt ph.d. studie på data fra VestLiv, som er klinikkens ungdomskohorte om helbred, sundhed og arbejdsliv. Det overordnede formål er at undersøge, hvorvidt psykosocial utryghed i barndom og ungdom er associeret med risikoen for at udvikle overvægt på sigt. Der anvendes også data fra Bedre Sundhed for Mor og Barn.