03.09.2015

Når det boomer i byggesektoren, registreres der flere arbejdsulykker – ikke bare totalt set, men også set i forhold antallet af timer, der arbejdes.

Under lavkonjunkturer ses et tilsvarende fald i antallet af registrerede arbejdsulykker per arbejdstime. Det kan der være flere årsager til: når der er travlt, er der måske ikke tid til grundig instruktion og oplæring af nye, der trækkes mere uerfaren arbejdskraft ind og arbejdsopgaverne kan være anderledes med mere nybyggeri end renovering. På den anden side kan det også skyldes, at registreringsadfærden er anderledes under højkonjunktur end lavkonjunktur, hvor medarbejderne kan være bange for at miste deres arbejde.

Men nu har en ny artikel, publiceret i Occupational and Environmental Medicine set på, hvordan makroøkonomiske forhold og antallet af arbejdsulykker hænger sammen, når der både inddrages antallet af registrerede arbejdsulykker og skadestuedata. Det kan nemlig indikere, hvordan sammenhængen er.

”Forebyggelsesmæssigt er det vigtigt at vide, om de stigninger og fald vi ser i antallet af arbejdsulykker skyldes en ændret registreringsadfærd i opgangs- og nedgangstider, eller om der reelt er flere arbejdsulykker fx pga. af travlhed, når det går stærkt i sektoren ”, forklarer Kent Nielsen, førsteforfatter på artiklen.

”Derfor har vi sammenlignet de registrerede arbejdsulykker hos Arbejdstilsynet med arbejdsulykker som kommer ind på Odenses Universitetshospitals skadestue. Det har givet os mulighed for at undersøge potentielle forskelle i registreringspraksis indenfor et geografisk veldefineret område, i periode 1984-2010 hvor der har været både byggebooms og nedgang ”, fortæller Kent Nielsen.

Resultaterne i artiklen viser, at ændringerne i antallet af arbejdsulykker sandsynligvis ikke skyldes en ændret adfærd i registreringspraksissen. Det kan forskerne se ved at registreringerne til Arbejdstilsynet og ulykkerne, der kommer ind på skadestuen, er stort set lige påvirkede af høj- og lavkonjunkur. Det indikerer, at årsagen til udsvingene skal findes på byggepladserne rundt omkring.

”Det er en meget vigtig viden”, fortæller Kent Nielsen. ”I det forebyggende arbejde er det vigtigt at vide, at de flere ulykker, der registreres i opgangstider også afspejler, at der sker flere ulykker ude på byggepladserne. Det kan være mange ting, der ændrer sig, når ordrerne pludselig vælter ind: oplæring, instruktion, prioriteringen af sikkerhedsforanstaltninger, tidspresset, samt at der kommer flere nystartede firmaer på banen, som endnu ikke har helt styr på sikkerheden. Dermed får vi nogle indikationer på, hvor vi skal tage fat i forebyggelsesarbejdet”, siger Kent Nielsen.

Læs artiklen The relationship between macroeconomic and industry-specific business cycle indicators and work-related injuries among Danish construction workers

Studiet bag artiklen er et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og UAG – UlykkesAnalyseGruppen på Odenses Universitetshospital.