05.08.2015

Det har længe været almindeligt kendt, at stressramte klager over hukommelses- og koncentrationsproblemer, men omfanget og den faktiske nedgang i funktionsniveau, har ikke tidligere været kendt.

”Det er svært at vide, om de stressramte faktisk har et dårligere funktionsniveau – vi ved jo ikke som psykologer, hvordan de klarede sig før de blev stresset. Det, jeg har gjort, er at teste 59 stressramte patienter i rolige og strukturerede omgivelser. Netop for at tage dem ud af det miljø, der måske stresser dem til dagligt. Patienternes neuropsykologiske testresultater har jeg så sammenlignet med 59 raske kontrolpersoner – personer, som har matchet patienterne med både alder, uddannelse og køn. Og her kan jeg faktisk se, at stresspatienterne fungerer dårligere. Selvom de alle – mere eller mindre – ligger i normalområdet, er der stadig en mærkbar forskel mellem kontrolpersonerne og stresspatienterne”, forklarer Anita Eskildsen.

Er funktionsnedsættelsen permanent?

Anita Eskildsens forskning har endnu ikke svar på, om funktionsnedsættelsen hos stresspatienterne er længerevarende, fx om det varer længere end et år.

”Vi er netop i gang med at teste alle deltagerne i forskningsprojektet igen her efter et år. Det, vi selvfølgelig gerne vil vide er, om de fortsat har problemer efter et år. Mange af vores patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik spørger os, hvad de skal forvente. Mange er bekymrede for, om de er ved at blive demente eller om det er midlertidige symptomer, som forsvinder igen. Det har selvfølgelig en stor betydning for patienterne, at de får en afklaring. Også arbejdsgivere og landets sygedagpengeafdelinger har gavn af denne viden; det er jo dem, som varetager de stressramtes opstartsforløb efter en sygemelding eller skal vurdere, hvor mange – og hvilke - opgaver, den enkelte skal kunne håndtere. Så det er klart, at mere forskningsviden på dette område, vil komme rigtig mange til gavn”, siger Anita Eskildsen.

Mere om resultaterne

Resultaterne er blevet offentliggjort i artiklen Work-related stress is associated with impaired neuropsychological test performance: a clinical cross-sectional study i tidsskriftet Stress: The international journal on the biology of stress.