19.06.2015

De arbejdsmedicinske klinikker, som ligger i Herning og Aarhus, byder velkommen til deres nye fælles hjemmeside www.arbejdsmedicin-midt.dk.

Hjemmesiden samler de to klinikker under samme hjemmeside, og forskere og patienter får dermed mulighed for at læse om begge klinikker. Klinikkerne tilhører stadig hver deres hospital, nemlig Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital.

Klinikkerne har i forvejen en stor fællesmængde; forskning, kliniske erfaringer og faglig sparring, så det er naturligt, at klinikkerne går sammen rent formidlingsmæssigt. Det giver en ensartethed i kommunikationen og det giver gennemsigtighed for patienterne.

Læs mere om klinikkerne her, hvor du også kan læse mere om, hvordan klinikkerne samarbejder til daglig.