04.05.2015

Hospitalsledelsen & Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest inviterer til symposium og reception i anledning af ledende overlæge Kurt Rasmussens 25 års jubilæum på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Forskning og uddannelse i arbejdsmedicin - 25 år

Dette symposium afholdes for at kreditere Kurt Rasmussen for hans mangeårige engagement i udviklingen af faget arbejdsmedicin indenfor såvel forskning som uddannelse i faget.

Som læge og ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning siden 1990 har Kurt Rasmussen bidraget til opbygningen af en af landets største arbejdsmedicinske klinikker og Kurt Rasmussen har endvidere igennem en årrække været en central person i opbygningen af uddannelsen for lægestuderende i faget arbejdsmedicin på Aarhus Universitet.

Forskningen har spændt fra undersøgelse af klorerede opløsningsmidlers helbredsmæssige effekter, som han lavede ph.d.-afhandling om i 1996 til forskning i ulykker i landbruget og en række andre brancher igennem de sidste 20 år.

Forskningen har igennem årene resulteret i international opmærksomhed med et stort antal publikationer og internationale relationer og forskningssamarbejde. Kurt Rasmussen har været igangsætter og en aktiv del af denne forskning. Kurt Rasmussen har medvirket til, at forskningen i den vestlige del af Region Midtjylland har udviklet sig sådan, at afdelingen i 2014 blev den første universitetsklinik i Hospitalsenheden Vest.

Kurt Rasmussen fratræder sin stilling på afdelingen den 1. oktober 2015 og han forlader en stor afdeling i udvikling. Kurt Rasmussen vil fortsat deltage i forskningsprojekter og beholde sit lektorat på Aarhus Universitet.

Læs den officielle invitation her

Dagens Program

Fredag d. 26. juni 2015 kl. 13-17.15 i auditoriet på Regionshospitalet Herning. Ordstyrer: Professor Johan Hviid Andersen

13.00-13.05 Velkomst

13:05-13:25 Overlæge, dr. med Sigurd Mikkelsen, AMK Bisbebjerg: Organiske opløsningsmidler: Før og nu?

13:25-13:45 Professor Torben Sigsgaard, AU: Undervisning i Arbejdsmedicin på lægeuddannelsen i Danmark

13:45-14:00 Pause

14:00-14:20 Psykolog Kent J. Nielsen og overlæge Ole Carstensen, AMK Herning: Forskning i forebyggelse af Arbejdsulykker i Danmark

14:20-14:40 Overlæge Niels Henrik Hjøllund, Vestkronik, Herning: Fra arbejdsmedicin til Vestkronik

14:40-15:00 Psykolog David Glasscock, AMK Herning: Stress: En ny epidemi?

15:00-15:15 Overlæge Anette Kærgaard, AMK Herning: Klinikkens gang

15:15-17:15 Reception i Restoen på Regionshospitalet Herning