27.06.2016

Højresvingsulykker eller bakkende lastbiler? Det er faktisk ikke hér, de fleste ulykker sker, når lastbilchauffører er på arbejde. Det er derimod i forbindelse med på- og aflæsningssituationer, hvor chaufføren selv kommer til skade.

Nu har et forskningsprojekt fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning undersøgt, hvordan ledelse og medarbejdere i et stort dansk transportfirma opfatter risiko og sikkerhed.

Forskerne var med lastbilchaufførerne på arbejde og interviewede dem og deres ledere. Resultaterne er interessante, fortæller antropolog, ph.d. Regine Grytnes:

"Vores studie peger på, at selvom både lastbilchaufførerne og deres ledere opfatter dem som vanskelige at lede, fordi de arbejder så individuelt, så er chaufførerne altså ikke sig selv nok. Der foregår megen uformel informationsudveksling om arbejdet mellem kollegaerne, når de ringer til hinanden. De fortæller hinanden om trafikken på ruten eller giver tips om sikkerheden på et bestemt aflæsningssted."

Ledelsen nyder stor tillid – den bør de udnytte 

Udfordringen er, at disse sikkerhedsoplysninger ikke nødvendigvis når de uerfarne chauffører, hvis netværk ikke er så stort. Og det giver ledelsen en vigtig informationsopgave.

Spørgeskemaresultater fra forskningsprojektet viser nemlig, at chaufførerne har større tillid til information fra ledelsen end information fra deres kollegaer. Og det er godt nyt for ledere af medarbejdere der udfører alenearbejde:

"Lederne i disse brancher har formentlig større mulighed for at påvirke deres medarbejderes arbejdskultur og sikkerhedsniveau, end de selv giver udtryk for," mener Regine Grytnes. 

"Det uformelle informationssystem kollegaerne imellem kunne måske efterlignes, så ledelsen tilbyder medarbejderne et informationssystem, der er up-to-date og hvor chaufførerne kan indberette deres gode råd og oplysninger centralt – det kunne være i form af en telefonbesked, der derefter bliver tilgængelig for alle medarbejdere," foreslår forskeren. 

"Måske skulle virksomheden lade sig inspirere af, hvordan chaufførerne selv opsøger viden om arbejdsforholdene – nemlig via telefonopkald til kollegaerne. Den kommunikation er daglig og kontekstbaseret. En virksomheds overordnede informations- og sikkerhedsstrategier bliver ofte ikke omsat i arbejdet, hvis de ikke er konkrete og relaterede til det daglige arbejde," slutter Regine Grytnes.

Læs mere

Læs forskningsartiklen Too Individualistic for Safety Culture? Non-traffic related work safety among heavy goods vehicle drivers

Fakta

Forskerne fulgte 10 lastbilchauffører fra et stort transportfirma med to firmaadresser (i Jylland og på Sjælland) i 14 dage og observerede deres arbejde og 19 medarbejdere og ledere på begge adresser blev interviewet til undersøgelsen.

Projektet blev støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført af forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

Kontakt

RegineGrytnes_CharlotteRanneries_dec2017_mini.jpg

Projektleder

Regine Grytnes

Tlf. 7843 3500

E-mail: reggry@rm.dk 

Regine Grytnes' forskningsprofil