17.05.2016

Ny forskning kan få mærkbar betydning for det grønlandske erhvervsliv, hvor fiskeri spiller en altafgørende rolle. 

”Der er stort set ikke foretaget arbejdsmedicinsk forskning i Grønland, og der mangler i den grad viden om arbejdsmiljøet i den grønlandske fiskeindustri og fiskeri. I arbejdsskadestatistikkerne optræder der meget få arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker fra de to erhverv. De bliver formentlig langt fra anmeldt svarende til det reelle omfang, og billedet af arbejdsmiljøet i fiskeindustrien er sandsynligvis skævvredet.” 

Sådan lyder det fra speciallæge i arbejdsmedicin, ph.d. Kurt Rasmussen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, der planlægger nyt forskningsprojekt, der skal kaste lys over et ellers dunkelt felt. 

Forskningen falder på et tørt sted

Billedet af de underbelyste grønlandske forhold kan bekræftes af Chef for Arbejdstilsynet i Grønland, Kristina Nordby: 

”Vores udfordring er, at vi ikke har nogen systematisk viden om arbejdsmiljøet her. Tallene for anmeldte arbejdsskader ser meget anderledes ud end de danske, men vi ved faktisk ikke hvorfor; her mangler vi en overordnet og anvendelig viden, der er specifik for Grønland.” 

Forebyggelse kan sikre arbejdspladser

Fiskeindustrien er et af de væsentligste erhverv i fremstillingssektoren i Grønland, og projektleder Kurt Rasmussen håber, at forskningsprojektet kan bidrage til at bedre arbejdernes forhold og fremme deres tilknytning til arbejdsmarkedet:

”Vi ønsker at belyse, hvor der skal sættes ind for at forbedre forholdene og fastholde arbejdskraften. Det gør vi bl.a. ved at vurdere, hvor udsatte fiskeriarbejderne er for hud- og allergisygdomme, bevægeapparatslidelser og arbejdsulykker. Det kan få stor betydning for det grønlandske samfund, hvis virksomhederne formår at ændre på uhensigtsmæssige forhold og dermed fastholde medarbejderne,” mener Kurt Rasmussen. 

Forskningen skal gøre gavn i Grønland

Som anerkendelse for initiativet til projektet er Kurt Rasmussen nyligt blevet tildelt den Grønlandske Arbejdsmiljøpris for 2015. Med prisen følger 100.000 kr. som starthjælp til forskningsprojektet. Derudover har lokale grønlandske fonde og virksomheder givet støtte til dele af projektet, men der mangler stadig finansiering til bl.a. at implementere og formidle forskningen i Grønland. 

Både arbejdsmiljøuddannelsen og sundhedsvæsnet i Grønland efterspørger evidensbaseret viden om grønlandsk arbejdsmiljø og arbejdsmedicin, derfor søger forskerne nu midler til at uddanne og undervise ud fra forskningsresultaterne - både på arbejdsmiljøuddannelsen, i sundhedsvæsnet og ude på virksomhederne: 

”Det er et højt ønske for os at få forskningsresultaterne ud til arbejdsmiljømedarbejdere, sundhedspersonale og i alle virksomhedslag. Det er jo her, de skal gøre gavn,” slutter projektleder Kurt Rasmussen.

Fakta  

Projektgruppen omfatter: arbejdsmedicinere fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg hospital. Herudover bliver der et tæt samarbejde med Grønlands erhvervsliv, fagforeninger og sundhedsvæsen.

Forskningsprojektets tidsramme er juli 2016 – december 2017. Projektleder Kurt Rasmussen er speciallæge i arbejdsmedicin ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

De to største grønlandske virksomheder (Royal Greenland og Polar Seafood Greenland) stiller over 600 medarbejdere til rådighed i arbejdstiden, så projektgruppens arbejdsmedicinere kan undersøge deres arbejdsforhold og helbredsstatus. Det betyder, at forskergruppen kan få en meget høj deltagelsesprocent og mere præcise resultater.

Kontakt

Kurt Rasmussen

Projektleder

Kurt Rasmussen

Tlf. 7843 3500

E-mail: kurras@rm.dk