03.03.2016

Mobning kan have mange årsager. Den største risikofaktor er imidlertid, om man tidligere har været udsat for mobning, konkluderer ny undersøgelse.

Hvis vi ønsker at forebygge mobning på skoler og arbejdspladser, må vi kende risikofaktorerne. En forskergruppe fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har undersøgt udsatheden for mobning i en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 2000 børn og unge.

 ”Der kan være mange grunde til, at børn og unge bliver mobbet. Vi ser, at nogle af årsagerne er overvægt, lavt selvværd, lav socioøkonomisk status og overbeskyttende forældre. Men den største risikofaktor er, om den unge har været mobbet som barn. Det kan skyldes den mobbedes egen selvopfattelse og evne til at relatere til andre, og i mindre grad spørgsmålet om forhold på skole eller arbejdsplads”, vurderer arbejdsmiljøforsker Lars Peter Andersen.

Ikke alle bliver mobbet senere i livet

”Det er dog vigtigt at understrege, at langt fra alle oplever at blive mobbede som teenagere, selvom de blev det som børn. Det tyder på, at omgivelserne og den sociale støtte har stor betydning for forebyggelsen af mobning”, vurderer arbejdsmiljøforsker Lars Peter Andersen.  

Fakta

Undersøgelsen baserer sig på spørge-skemaundersøgelser i 2004 og 2007 blandt en gruppe unge i Vestjylland. De var i 2004 14-15 år og i 2007 17-18 år.

De unge blev blandt meget andet spurgt om deres egen oplevelse af status i klassen/på arbejdet, udsathed for mobning og forhold til forældrene. Svarene blev sammenholdt med oplysninger fra CPR-registret om deres families socioøkonomiske status. 2181 unge deltog i begge spørgeskemaundersøgelser.

Læs artiklen

Andersen et. Al.: Bullied at school, bullied at work: a prospective study i BMC Psychology (2015) 3:35

Kontakt

Lars Peter Sønderbo Andersen

Projektleder

Lars Peter Sønderbo Andersen

Tlf. 7843 3500

E-mail: laande@rm.dk

Lars Peter Sønderbo Andersens forskningsprofil