30.03.2016

Hvordan måler vi bedst bedring over tid hos patienter, der opereres i skulderen? Et nyt studie har sammenlignet to forskellige målemetoders evne til at vurdere skulderpatienters fremgang.

Forsker og fysioterapeut David Høyrup Christiansen fortæller: ”Vi ønskede at vurdere, hvad der giver de mest præcise svar over tid. Er det: 

En ren subjektiv måling, hvor patienterne via et kort spørgeskema selv vurderer smerte i og funktion af skulderen (Oxford Shoulder Score) eller

En kombination af subjektive og objektive målinger, hvor en fysioterapeut ved hjælp af et standardiseret klinisk interview og undersøgelse vurderer skulderen i forhold til smerte, funktion, styrke og kraft (Constant Score)?”

Sådan gjorde de

De patienter, der indgik i undersøgelsen, havde alle fået foretaget pladsgørende operation på grund af indeklemningssyndrom i skulderen – og havde ved kontrolbesøg 8-12 uger efter operationen fortsat problemer med at vende tilbage til daglig aktivitet og arbejde. Patienterne modtog efterfølgende to forskellige genoptræningsforløb. Deres fremgang i genoptræningsforløbene blev vurderet efter de to nævnte målemetoder 3 måneder efter genoptræningsforløbets start. 

Undersøgelsen gav et klart resultat. ”Både Oxford Shoulder Score og Constant Score er velegnede til at vurdere fremgang efter pladsgørende operation. De to målemetoder er lige gode til at måle ændringer over tid og til at afgøre, hvornår en måling betyder, at også patienten kan mærke fremgangen,” siger David Høyrup Christiansen.

Forskerens råd til fysioterapeuter ligger lige for: ”Hvis du ønsker at måle din skulderpatients bedring over tid, får du lige gode resultater, om du bruger spørgeskema eller kombinerede målemetoder.”

Læs mere

Læs Responsiveness and minimal clinically important change: a comparison of two shoulder outcome measures i Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 2015, vol. 45, nr. 8: 620-5.