27.06.2016

Den typiske patient med smerter i bevægeapparatet har ondt i flere kropsregioner samtidig eller er ramt af andre lidelser. Det forhold afspejles ikke i forskningen, der ofte kigger på én ting af gangen, f.eks. ondt i ryggen, fortæller fysioterapeut og adjunkt Søren Mose.

Resultaterne fra hans smerteforskning er for nyligt udkommet i tidsskriftet Musculoskeletal Disorders, og giver ny viden om forholdet mellem smerter og sygefravær.

Men for fysioterapeut og adjunkt Søren Mose fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, er der særligt ét forhold, der springer i øjnene i kølvandet på hans undersøgelse:

"De fleste patienter med lidelser i bevægeapparatet har smerter flere steder på samme tid. Men når vi forsker i bevægeapparatet, fokuserer vi meget ofte på isolerede smertesteder (f.eks. ryg eller skulder) – og sådan er virkeligheden ikke for den typiske patient," fortæller Søren Mose.

Søren Moses forskningsundersøgelse er baseret på spørgeskemasvar og registeroplysninger fra mere end 3500 erhvervsaktive borgere over 17 år. De blev bl.a. spurgt om de havde ondt, hvor de havde ondt og hvor ondt de havde.

Sygefravær handler ikke kun om, hvor ondt det gør

"Min undersøgelse viser bl.a., at smerteintensitet ikke er den eneste faktor – og slet ikke den væsentligste – når det gælder om at udpege risikofaktorer for sygefravær. Her er det mere signifikant, om du har smerter flere steder i kroppen. Patienternes sygefravær handler altså mere om mængden af smertepunkter, end om mængden af smerte."

Alligevel er det ikke sikkert, at det er den udbredte smerte, der er direkte årsag til det høje sygefravær for disse patienter. De, der har meget ondt, har nemlig også en række følgesymptomer (samsygdomme), som præger dem meget. Søren Mose uddyber:

"Virkelighedens patient er ofte ramt af flere lidelser. For nogle af dem giver smerten sig udslag i symptomer som kronisk træthed, søvnløshed, kognitive problemer og hovedpine, for nu at nævne nogle. Gennem mange års forskning ved vi, at smerter i bevægeapparatet er meget kompleks størrelse. Der er rigtig mange forskellige faktorer, som har betydning for, hvordan mennesker med bevægeapparatssmerter håndterer deres situation."

"Jeg ser det som en stor udfordring for fremtidig bevægeapparatsforskning at inkludere denne type patienter i datamaterialet og forholde sig til deres samlede sygdomsbillede. Som det er nu, forholder det enkelte forskningsprojekt sig ofte kun til f.eks. enten ryggen eller skulderen", slutter fysioterapeut og adjunkt Søren Mose.

Fakta

3745 deltagere i undersøgelsen, alle mellem 17-65 år og i arbejde. Der blev via registeroplysninger og spørgeskemasvar undersøgt forhold vedrørende deltagernes smerteoplevelse (lokalisation og intensitet), lægekontakt, alder, køn, uddannelsesniveau, fysisk arbejdsbelastning og psykosociale arbejdsmiljø.

Disse variabler ændrede ikke på undersøgelsens resultat: at smerteintensitet og lægekontakt ikke er lige så væsentlige faktorer for længevarende sygefravær som det faktum, at smerten er der.

Læs mere

Læs forskningsartiklen Widespread pain – do pain intensity and care-seeking influence sickness absence? A population-based cohort study

Kontakt

Søren Mose

Projektleder

Søren Mose

Tlf. 7843 3500

E-mail: soemos@rm.dk