23.08.2016

De kæmper blandt andet med at tilegne sig ny viden og flere har søvnproblemer. Ny forskning fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, kaster lys over stresspatienters udfordringer – også på længere sigt.

"Vi havde en formodning om, at patienterne ville få det bedre, men vi vidste ikke i hvilket omfang. Det ser ikke ud til, at de er helt friske igen efter et år", fortæller Anita Eskildsen, psykolog og en af forskerne bag undersøgelsen. 

For et år siden testede hun en gruppe stress-patienter for at se, hvordan de klarede forskellige opgaver relateret til opmærksomhed og hukommelse. Testen er nu blevet gentaget et år efter med de samme opgaver og de samme deltagere – og resultaterne peger på, at der er et stykke vej endnu for de tidligere stress-patienter.

Der er brug for tålmodighed

Helt overordnet klarede stresspatienterne sig dårligere end den raske kontrolgruppe i alle de kognitive tests – også selvom de havde forbedret deres præstation siden den første test. Anita Eskildsen udtrykker dog håb om, at patienterne kan genvinde deres tidligere færdigheder helt:

"Disse patienter har også været stressede inden for det seneste år, og selvom de fleste er tilbage i arbejde, kan der godt være et efterslæb, selvom man egentligt er raskmeldt. Det er også værd at bemærke, at patienterne fortæller om dårligere søvn end kontrolgruppen – det i sig selv kan påvirke deres kognitive færdigheder."

Svært at lære nyt

Det sværeste for patienterne var de opgaver, der handlede om at tilegne sig ny viden: "Stresspatienterne har sværere end kontrolgruppen ved at lære nyt. De blev præsenteret for de samme opgaver som for et år siden – men stresspatienterne har ikke lige så stor fordel af dette som kontrolgruppen", fortæller Anita Eskildsen. 

Psykologen har et par enkle råd til de stressramtes arbejdsgivere: "Vær opmærksom på, at medarbejderens kognitive vanskeligheder kan vare ved et stykke tid. Det kan være en god idé at tage en snak om, hvilke opgaver, der er særligt udfordrende lige nu, og så skære ned på dem - eller sørge for, at der er ekstra god tid og ro, når man beskæftiger sig med dem.

Læs mere

Læs mere i artiklen Cognitive Impairments in former patients with work-related stress complaints – one year later

Fakta

Et år efter patienternes første møde med Arbejdsmedicinsk Klinik, blev deltagernes kognitive formåen igen testet hos en psykolog (opgaveløsning). 112 mennesker indgik i undersøgelsen, heraf 56 tidligere patienter med langvarig arbejdsrelateret stress og 56 raske kontrolpersoner.

Forskerne bag undersøgelsen var Lars Peter Andersen, Johan Hviid Andersen, Anders Degn Pedersen og Anita Eskildsen.