04.03.2016

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, Hospitalsenheden Vest, har fået nye, eksterne bevillinger til forskning i arbejdsmiljø og bevægeapparatslidelser, genoptræningseffekter, sikkerhed i praktikvirksomheder og erhvervstilknytning blandt nedslidte syersker.

De fem projekter

Arbejdsmiljø og muskuloskeletalt helbred

På baggrund af spørgeskemasvar fra 45.000 mennesker, der tidligere har deltaget i arbejdsmedicinske studier ønsker projektet at afklare, hvilken rolle fysisk belastende arbejde har for tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker, der har gennemgået operation for rygsygdomme eller nerveafklemning ved håndleddet. Læs mere om projektet.

Projektleder:  Professor Susanne Wulff Svendsen

Bevillingsgiver: Arbejdsmiljøforskningsfonden

Sikre Praktikvirksomheder

Projektet udføres i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole. Formålet er at udvikle en tilgang til, hvordan virksomheder i Bygge- og Anlægsbranchen kan påvirkes til at forbedre sikkerhedsniveauet, så der ikke sker så mange lærlinge-ulykker. Læs mere om projektet.

Projektleder: Psykolog, ph.d. Kent J. Nielsen

Bevillingsgiver: Arbejdsmiljøforskningsfonden  

Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker – en opfølgningsundersøgelse 

Projektet skal undersøge langtidsvirkningerne af ensidigt gentaget arbejde blandt 238 danske syersker, der alle blev fyret i 1996. Der ønskes en undersøgelse af, om arbejdsrelaterede nakke-skulderlidelser har betydning for deres helbred og erhvervstilknytning senere i livet. Læs mere om projektet.

Projektleder: Forskningsårsstuderende, stud.med. Emma Lise Jakobsen

Bevillingsgiver: Arbejdsmiljøforskningsfonden

Effekten af holdbaseret genoptræning til borgere med skulderlidelser: Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie 

Projektet skal undersøge, hvad der virker bedst, når borgere med skulderlidelse henvises fra hospitalet til kommunal genoptræning. Er det individuel træning, holdbaseret træning eller selvtræning? Endvidere skal projektet vurdere de tre træningsforløbs sundhedsmæssige gevinster, den kliniske og brugeroplevede kvalitet og de økonomiske omkostninger. Læs mere om projektet.

Projektleder: Fysioterapeut, cand.scient.san, ph.d. David Høyrup Christiansen

Bevillingsgiver: Danske Fysioterapeuters Forskningsfond og Folkesundhed i Midten

Klinisk relevant behandlingseffekt af fysioterapi ved nakke-, skulder- og lændesmerter: Et benefit-harm-trade off studie.

Projektet vil undersøge, hvor stor en effekt, patienterne i primær praksis mener, fysioterapi skal have, for at det er værd at opsøge behandling i betragtning af, hvad det koster og de eventuelle ulemper, der kan være ved at gå til fysioterapi. Læs mere om projektet.

Projektleder: Fysioterapeut, cand.scient.san, ph.d. David Høyrup Christiansen

Bevillingsgivere: Praksisfonden Region Midtjylland og Gigtforeningen