08.06.2016

Der er forskningsmæssig enighed om, at socioøkonomiske faktorer har betydning for børn og unges mentale og fysiske helbred. De bagvedliggende årsager til f.eks. overvægt er dog delvist ukendte.

I sit ph.d.-projekt Social ulighed under opvækst og betydningen heraf for mentalt helbred og overvægt i ungdom og tidligt voksenliv vil ph.d.-studerende Per Høgh Poulsen undersøge sammenhængen mellem opvækst og fysisk og mentalt helbred for en stor gruppe unge voksne. 

En barndom med dårlige socioøkonomiske vilkår kan nemlig påvirke et barns opvækst i en sådan grad, at følgevirkningerne kan fortsætte ind i teenage-årene og dermed påvirke det mentale såvel som det fysiske helbred på længere sigt. 

Projektets formål

  • At undersøge hvordan de socioøkonomiske vilkår i aldersintervallerne 0-8 år og 9-15 år relaterer sig til unges selvrapporterede sociale, psykologiske, og helbredsmæssige faktorer ved hhv. 15, 18 og 21 år.

  • At undersøge betydningen af lav socioøkonomisk status under opvækst for sammenhænge mellem sociale, psykologiske og helbredsmæssige faktorer i 15-18 års alderen og risikoen for udvikling af dårligt mentalt helbred ved 21 år.  

  • At undersøge betydningen af lav socioøkonomisk status under opvækst for sammenhænge mellem sociale, psykologiske og helbredsmæssige faktorer i 15-18 års alderen og risikoen for udvikling af overvægt ved 21 år.

Resultaterne fra projektet kan potentielt øge den samfundsmæssige bevidsthed omkring den stigende ulighed i samfundet og derigennem være med til at forebygge udviklingen af mentale og helbredsmæssige problemer blandt udsatte børn og unge.

Kontakt

Per Høgh Poulsen

Projektleder

Per Høgh Poulsen

Tlf. 7843 3500

E-mail: perhpo@rm.dk

Per Høgh Poulsens forskningsprofil