01.12.2016

Elektroniske spørgeskemaer_1000px.jpg

Foto: Charlotte Ranneries

Tekst: Merete Friis Jeppesen, Kommunikation HEV

Onkologisk Afdeling og AmbuFlex ved Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, er gået sammen i et nyt udviklingsprojekt om at undersøge, hvordan Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) i spørgeskemaer kan bruges til at understøtte patientinddragelse og kliniske beslutninger gennem et helt og ofte komplekst patientforløb.

Projektet bygger videre på Onkologisk Afdelings erfaringer med at indsamle viden om patienternes helbred og trivsel via elektroniske PRO-spørgeskemaer.  Et spørgeskema giver patienterne mulighed for løbende at rapportere oplysninger om deres egen helbredssituation hjemmefra.  Desuden har afdelingen i samarbejde med AmbuFlex indført spørgeskemaer inden behandlingsstart, i forbindelse med ambulant kemoterapi og som del af opfølgningen på kræftbehandlingen. Aktuelt bliver der udviklet spørgeskemaer og tilhørende arbejdsgange til indlagte patienter, så PRO også kan blive en integreret del af stuegangen.

PRO-spørgeskemaerne giver pote både for patienterne og for sundhedspersonalet og indeholder spændende fremtidsperspektiver, fortæller ledende overlæge Hanne Linnet, som står i spidsen for projektet på Onkologisk Afdeling.

- PRO-spørgeskemaerne sikrer, at patientens stemme er tydelig gennem hele forløbet – lige fra lægekonferencen og over konsultationen til samtalen med personalet under og efter behandlingen. Det gør PRO til et uundværligt værktøj, både når det gælder patientinddragelse og som et redskab til klinisk beslutningsstøtte. Man kunne forestille sig, at PRO på sigt kan følge patienten ikke kun gennem patientforløbet på hospitalet, men også på tværs af sektorer, fx ved besøget hos egen læge eller i hjemmeplejen.

AmbuFlex er gået ind i samarbejdet med Onkologisk Afdeling på grund af et ønske om at udvikle det tilbud, de allerede har til en række patientgrupper, fortæller projektkoordinator Anke de Beijer, ph.d., MSc., hos AmbuFlex:

- AmbuFlex har ikke tidligere tilbudt PRO-løsninger gennem et helt patientforløb, så det i sig selv er en ny og spændende udfordring for os. Vi håber at få mere viden om, hvordan oplysningerne bruges bedst i hele forløbet for kræftpatienterne, som er en patientgruppe, der godt kan have et uforudsigeligt sygdomsforløb. Nogen bliver indlagt, mens andre ikke gør. De har også typisk kontakt til flere forskellige afdelinger. Brikkerne i deres forløb kan sammensættes på en række forskellige måder, fordi sygdommen kan udvikle sig forskelligt – og det skal vores tilbud til dem tage højde for, siger Anke de Beijer.

Fakta om PRO

PRO – Patient Rapporterede Oplysninger, eller Patient Reported Outcomes, er informationer som kommer direkte fra patienterne om deres helbredstilstand, herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

Typisk indhenter man PRO ved hjælp af spørgeskemaer om helbred og livskvalitet, som patienten selv udfylder.

En fordel ved spørgeskemaerne er, at de indfanger patienternes viden om egen sygdom på en systematisk og ensartet måde.

Fakta om AmbuFlex

AmbuFlex ved Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, har arbejdet med PRO siden 2004.

AmbuFlex står for udvikling og drift af PRO-projekter, udvikling og kvalitetssikring af teknologien og forskning på Hospitalsenheden Vest, i resten af Region Midtjylland og andre regioner. 

Mere om AmbuFlex

Fakta om udviklingsprojektet

Projektet "PRO as facilitator of quality of care in oncological departments" løber fra efteråret 2016 til forår/sommer 2018 med udvikling, tests og evaluering af modeller, metoder og redskaber baseret på brugen af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Projektet omfatter patienter med lungekræft og/eller brystkræft, der enten er i ambulant behandling med kemoterapi, indlagt på Onkologisk Afdeling til behandling eller i et forløb med opfølgning efter kræftbehandling.

Afhængig af de første erfaringer med projektet, vil afprøvninger af PRO efterhånden omfatte flere patientgrupper med andre former for kræft.

Projektet har modtaget 1. mio. kr. i støtte fra Kræftens Bekæmpelse.

Mere om udviklingsprojektet

Yderligere oplysninger

Ledende overlæge Hanne Linnet, Onkologisk Afdeling, tlf. 7843 7410 / 4020 6602

Projektkoordinator Anke de Beijer, ph.d., MSc., AmbuFlex, Arbejdsmedicin, tlf. 2036 8102.