27.09.2017

20170927Arbejdsmedicin-30-alle

Foto: Arbejdsmedicin Herning

I 30 år har Herning haft en arbejdsmedicinsk klinik. Fødselsdagen blev fejret med samarbejdspartnere og kollegaer, der nok skal holde klinikken til ilden fremover

Der var fuld sol over Silkeborg, da Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest holdt 30-års-fødselsdag den 22. september 2017 på Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter. Klinikken havde inviteret kollegaer, samarbejdspartnere og interessenter til seminar og paneldebat ud fra emnet "Fremtidens udfordringer".

Se programmet (pdf)

Formålet med seminaret var bl.a. at høre klinikkens samarbejdspartnere give deres bud på, hvor der i særlig grad bliver brug for arbejdsmedicinsk forskning og forebyggelsesarbejde i fremtiden. Hvor ligger de største arbejdsmiljømæssige udfordringer i fremtiden?

Svarene på de spørgsmål var mange og kom fra både arbejdsgivere, regionsrådspolitikere, fagforeninger, kommuner og praktiserende læger.

Blandt andet blev der efterlyst forskning og forebyggelse relateret til:

  • Nedslidning: hvorfor falder antallet af bevægeapparatslidelser ikke, når vi aldrig har haft flere hjælpemidler i arbejdet?
  • Psykiske lidelser: Hvorfor lider unge i dag i stigende grad af angst, depression og stress?
  • Sårbare grupper på arbejdsmarkedet: ældre, migrantarbejdere og løstansatte har brug for særlig opmærksomhed

I løbet af fødselsdagen blev der også ytret ønske om et øget lokalt samarbejde mellem fagforeninger, virksomheder, kommuner og arbejdsmedicinere. Hvis vi samler kræfterne, vil det gavne vores syge medborgere. Endelig blev der givet udtryk for, at der er brug for endnu bredere formidling af den arbejdsmedicinske forskning.

De nævnte emner ligger i god tråd med det arbejde, Arbejdsmedicin Herning allerede er i fuld gang med. Derfor blev fødselsdagsdebatterne også en opmuntring til at fortsætte i det spor, samtidig med at der kom nye nuancer og vinkler på fremtidens udfordringer, der måske åbner op for nye samarbejdsflader og –ideer fremover.