Der var engagerede deltagere og god feedback, da forskere fra Arbejdsmedicin Herning afholdt tre workshops ved Arbejdsmiljøkonferencen på Hotel Nyborg Strand, november 2017

Mere end 600 arbejdsmiljøprofessionelle deltager hvert år i Arbejdsmiljørådgivernes konference. Ca. 80 af dem var med på workshops om vores forskning inden for stress, unges arbejdsmiljø og arbejdsulykker i Danmark og Sverige.

"Workshopdeltagerne gav mig meget konkrete ideer til min stressrådgivning. Så man får også en masse igen, når man holder workshop", fortæller Tanja Kirkegaard, der præsenterede sin stressforskning ved arbejdsmiljøkonferencen.

Emnerne for de arbejdsmedicinske workshops var:

Chefens tilgang kan forhindre eller fremme stress

Nogle ledere holder sig til én bestemt måde at tackle det på, når deres stress-ramte medarbejder beder om en samtale. De agerer enten empatisk, teoretisk, reserveret eller praktisk. Både chef og medarbejder får imidlertid den bedste samtale og det bedste udgangspunkt for handling, hvis chefen benytter sig af alle fire tilgange.

Workshop ved Dacapo, Janne Skakon og Tanja Kirkegaard. Læs mere om Tanja Kirkegaards projekt Ledelse af Stress

20171129_AM2017

Foto: Titi Astono, Dacapo

Din nye kollegaer hilser ikke på dig. Hvad gør du?

Uanset om du er ny eller gammel på din arbejdsplads, kan der være situationer, der er svære at tackle. Hvis du spiller dilemmaspillet, bliver du måske klogere på, hvad du ville have gjort. Spillet er udviklet til undervisningen på erhvervsskolerne for at hjælpe lærere og elever til at tale om psykisk arbejdsmiljø.

Workshop ved Regine Grytnes, Helene Meldgaard Pedersen og Elisabeth Dørken. Læs mere om projektet ditarbejdslivnu.dk.

20171129_AM2017_Regine

Foto: Elisabeth Dørken

Svenskerne har markant færre arbejdsulykker end os – hvorfor?

Der er mindst 11 grunde til, at svenskerne klarer sig meget bedre end danskerne i statistikken over arbejdsulykker. Svenskerne har bl.a. et anderledes forsikringssystem, mere involverende ledelsesstil og anderledes vilkår for erhvervsskoler og lærlinge. Og så tænker de mere langsigtet end danskerne, når de planlægger deres arbejde. Læs mere om Danmark-Sveriges-projektet.

Workshop ved Johnny Dyreborg, Regine Grytnes og Kent J. Nielsen.

20171129_AM2017_Kent

Foto: Elisabeth Dørken