25.08.2017

20170825_Per_bedsteposter_ForskningensDag2017

Per Høgh Poulsen foran sin poster. Til venstre Marie Vestergaard Vad (læge og ph.d.-studerende) og til højre Tanja Kirkegaard (psykolog, ph.d.), der også fremlagde forskning fra Arbejdsmedicin Herning ved Forskningens Dag. Ikke på billedet – men også med forskningspræsentationer er Ligaya Dalgaard (psykolog, ph.d.) og Birgith Grove (cand.scient.san og ph.d.-studerende).

Hvordan påvirker opvækstvilkårene unges helbred og trivsel? Det er bare ét af de spørgsmål, Per Høgh Poulsen ønsker at besvare gennem sit ph.d.-projekt 'Social ulighed under opvækst og betydningen heraf for mentalt helbred og overvægt i ungdom og tidligt voksenliv'.

Ved Forskningens Dag for Hospitalsenheden Vest fremlagde han den forskning så overbevisende, at det indbragte ham prisen for bedste posterpræsentation. Med prisen fulgte 5.000 kr til hans forskning.

Læs mere om Per Høgh Poulsens forskning

Per Høgh Poulsen er aktuelt på vej til Mexico for at fremlægge sine resultater ved en international konference.

Arbejdsmedicinsk forskning stærkt repræsenteret

Per var ikke den eneste fra Arbejdsmedicin Herning, der præsenterede sin forskning ved Forskningens Dag på Hospitalsenheden Vest. I alt fem arbejdsmedicinske forskere gav indblik i, hvad man forsker i på en arbejdsmedicinsk klinik.

Overordnet set forsker de arbejdsmedicinske klinikker i sammenhængene mellem arbejde og helbred med det klare formål at kunne forebygge arbejdsrelaterede sygdomme. Her er der brug for en stærk tværfaglig tilgang i projekterne.

Det betyder i praksis, at de arbejdsmedicinske forskere kan have meget forskellige uddannelsesmæssig baggrund. Ved Forskningens Dag 2017 var det forskere med baggrund i sygepleje, psykologi, fysioterapi og lægevidenskab, der præsenterede deres seneste resultater.

Forskningspræsentationerne handlede om:

• social ulighed og helbred blandt unge (Per Høgh Poulsen)

• stresshåndtering for ledere (Tanja Kirkegaard)

• arbejdets betydning for udvikling af lyskebrok (Marie Vestergaard Vad)

• patientrapporterede oplysninger hos nyrepatienter (Birgith Engelst Grove)

• behandling af arbejdsrelateret stress (Ligaya Dalgaard)