18.08.2017

DavidCapeTown_taffelbjerget_beskaaret.jpg

Fysioterapeuter i Cape Town hiker selvfølgelig op ad Taffelbjerget. Og belønnes med en god udsigt. Foto: David Høyrup Christiansen

2.-4. juli 2017, Cape Town: World Confederation for Physical Therapy indledte konferencen i Sydafrika med stil: Alle 2.000 fremmødte fysioterapeuter fik udleveret en bongotromme og et rør, hvorefter et entusiastisk band ledte en fælles tromme-seance. Hvem siger, at træning i fysisk koordinering skal være kedelig?

Under konferencen præsenterede David Høyrup Christiansen, fysioterapeut og ph.d. helt nye data fra sin forskning. David har undersøgt, hvor stor effekt, fysioterapi skal have, for at patienterne finder behandlingen besværet og pengene værd. Med lidt flere ord har han vurderet og sammenlignet - ud fra et patientperspektiv - den klinisk relevante effekt af fysioterapi inden for de tre største patientgrupper (nakke, skulder, lænd).

Tanken med studiet er, at resultaterne fremadrettet vil kunne vejlede klinikere og politiske beslutningstagere i fastsættelse af kvalitetsstandarder for fysioterapi. På forskningsområdet vil resultaterne desuden kunne bidrage til, at fremtidige projekter designes med henblik på at finde effekter, som den typiske patient i primær praksis ville vurdere som tilstrækkelig for at søge fysioterapeutisk behandling.

Resultaterne fra studiet er baseret på telefoninterviews med 160 patienter.

David Høyrup Christiansens konferencedeltagelse blev støttet af Gigtforeningen. Læs mere om studiet.

20170818_DavidCapeTown_sortmand

Manden i sort og dyreskind bød velkommen til konferencen. Kulturel overlegenhed – eller er det stylterne, der gør det? Selfie: David Høyrup Christiansen