24.01.2017

1. februar 2017 kan Johan Hviid Andersen, professor og speciallæge i arbejdsmedicin, fejre 25 års jubilæum ved Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest.

Johan Hviid Andersen fik interessen for arbejdsmiljø og sygdom ind med modermælken. I arbejderhjemmet, hvor faderen var smed og moderen hjemmesyerske, var de dårlige forhold på de danske arbejdspladser jævnligt samtaleemner.

"Jeg valgte det arbejdsmedicinske speciale af politiske årsager, men jeg tilhører også en generation, hvor der var mere politisk aktivitet blandt de studerende og et aktivt samarbejde med arbejdere og fagforeninger. Dengang var arbejdsmiljøet dårligere på arbejdspladserne, og det var vi mange medicinstuderende, der havde et stærkt ønske om at sætte fokus på," fortæller professor Johan Hviid Andersen.

Syersker og slagteriarbejdere blev taget alvorligt

Når han skal se tilbage på de seneste 25 års arbejdsliv, fremhæver Johan Hviid Andersen sine undersøgelser af arbejdsbelastningerne for syersker. Syerskerne var indtil midt i 1990'erne en meget stor faggruppe i Herning-området, men deres arbejdsskader var ikke anerkendte. Johan Hviid Andersens arbejde førte til en bred samfundsmæssig anerkendelse af syerskernes lidelser – og til arbejdsskadeerstatninger for de syge. En lignende historie kan han fortælle om undersøgelser af arbejdsbelastningerne for slagteriarbejdere.

I dag bliver de fysisk belastende jobs som syersker og slagteriarbejdere i høj grad outsourcet til andre lande. De arbejdsmedicinske klinikker møder stadig fysisk nedslidte faggrupper, men også et stigende antal patienter med stress og andre psykiske belastningsreaktioner. Klinikken i Herning, der begyndte med 5-6 ansatte, har nu næsten 50 medarbejdere, der arbejder med forskning og udredning. 

God forskning handler også om at aflive myter

Ifølge professor Johan Hviid Andersen handler arbejdsmedicinsk forskning dog ikke kun om at pege på risikable arbejdsforhold, men også om at aflive myter, der klæber til bestemte jobfunktioner.

I slutningen af 1990'erne stod han og andre danske arbejdsmedicinere for en unik undersøgelse af 7000 tekniske assistenters brug af computermus. Dengang var der udbredt mistanke om, at folk blev syge af at arbejde med mus. Undersøgelsen afkræftede fuldstændig mistanken - disse mennesker var faktisk mindre syge end baggrundsbefolkningen. Resultatet gav genlyd i flere internationale medier, og nu er diskussionen om museskader næsten forstummet.

Men det er stadig spørgsmålet om social ulighed, der er drivkraften bag Johan Hviid Andersens arbejde: 

"Hvis jeg skulle arbejde 25 år mere, ville mit hovedfokus stadig være på den sociale ulighed. Den sociale ulighed er stigende i de vestlige lande, og det er der grund til bekymring over. Det har og får konsekvenser, rent sundhedsmæssigt," mener professoren.

Årstal

Johan Hviid Andersen blev uddannet læge 1980. Uddannet speciallæge i arbejdsmedicin i 1991. Ansat ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning i 1992. Udnævnt til adjungeret professor ved Arbejdsmedicinsk Klinik i 2008, fra 2014 klinisk professor samme sted.