12.09.2017

Mexico: Konference om psykisk sundt arbejde

20170912Mexico_september2017.jpg

Foto: Fra venstre: Ligaya Dalgaard, Johan Hviid Andersen, Karin Biering, Trine Nøhr Winding, Anita Eskildsen og Per Høgh Poulsen foran konferencecentret i Mexico City.

Seks forskere fra Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest fik et indblik i anderledes vilkår for videnskaben, da de i sensommeren 2017 besøgte Mexico og Cuba.

Første stop var Mexico City, hvor ICOH-WOPS (International Commission on Occupational Health – Work Organization and Psychosocial Factors) afholdt deres sjette internationale konference. Emnet var "For dignified and psychosocially healthy work" og seks forskningsprojekter fra Arbejdsmedicin Herning blev præsenteret.

De fleste konferencedeltagere var fra Latinamerika, som har mange problemer at slås med. I Mexico myrdes mere end 25.000 mennesker om året, og landet slås med fattigdom og stor social ulighed. Mexicos Gini-koefficient er 48 %, hvor Danmarks er 28 %. (Gini-koefficienten er et mål for graden af ulighed i en fordeling, f.eks. indkomstfordelingen. Jo højere procenttal, jo mere ulighed).

Cuba: Seminar om arbejdsmiljø

20170912Cuba_september2017.jpg

Foto: Per Høgh Poulsen holder oplæg for cubanske kollegaer i Havana, Cuba.

Efter konferencen i Mexico gik turen til Havana, Cuba, hvor forskerne mødte til seminar med en mindre gruppe arbejdsmedicinske forskere ved INSAT (Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, Ministerio de Salud Pública) og den danske arbejdsmediciner Olaf Jensen, som er bosat i Panama.

Seminaret og uformelle samtaler ved kaffepauserne gav indtryk af udfordringerne for det videnskabelige arbejde i Cuba. Når 120 ansatte må deles om én computer med internetopkobling, begrænser det adgangen til information. Arbejdsforholdene er også anderledes: F.eks. arbejder forskerne fra klokken 8-17 seks dage om ugen til en løn, som er mindre end 2% af danske lønninger.

Trods dette er de nysgerrige og bruger nogle af de samme metoder, f.eks. spørgeskemaer og registre, som vi anvender i Danmark.