15.08.2017

Hvis du er mand og har meget stående og gående arbejde, har du øget risiko for operation for lyskebrok. Det viser ny undersøgelse, der også peger på, at risikoen kan nedbringes.

Operation for lyskebrok er et af de mest almindelige kirurgiske indgreb blandt danske mænd i den erhvervsaktive alder. Nogle af disse operationer kunne måske være undgået.

Forskere ved de arbejdsmedicinske klinikker i Herning og Aarhus og Gastroenheden Herlev Hospital har nemlig fundet en sammenhæng mellem stående/gående arbejde mindst 6 timer om dagen og operation for en bestemt type lyskebrok.

De næsten 18.000 mænd, der indgår i studiet, har mange forskellige typer arbejde, men uafhængigt af fag gælder det, at hvis mændene står og går mindst 6 timer om dagen, har de en forøget risiko for at blive opereret for lyskebrok. Endvidere kan forskerne se, at de samme mænd også bliver opereret 6-7 år tidligere end andre med mindre belastende arbejde.

30% af operationerne kunne være undgået

Marie Vestergaard Vad, læge og ph.d.-studerende, står bag undersøgelsen, der netop er publiceret i Occupational and Environmental Medicine. Hun mener, der er grund til at sætte forebyggende ind på arbejdspladserne:

"Vores undersøgelse peger på, at 30 % af operationerne blandt mænd, der står og går mindst 6 timer om dagen på arbejdet, kan undgås, hvis de kan komme ned på mindre end 4 timers stående/gående arbejde om dagen," fortæller Marie Vestergaard Vad, og fortsætter:

"Hvis vi skal nedbringe risikoen for operation kræver det, at arbejdet bliver indrettet mere fleksibelt, så mændene ikke står og går så mange timer."

Læs forskningsartiklen: Inguinal hernia repair among men in relation to occupational mechanical exposures and lifestyle factors: a longitudinal study

Fakta om undersøgelsen

På baggrund af spørgeskemasvar fra Den Muskuloskeletale Forskningsdatabase ved Dansk Ramazzini Center og Dansk Hernie Database fulgte forskerne 17.967 mænd. Forskerne kortlagde mændenes arbejdsbelastning med hensyn til antal timer pr. dag med stående/ gående arbejde, antal kg løftet pr. dag, og antal løft over 20 kg pr. dag.

I perioden 1993-2008 fik 696 mænd en operation for lyskebrok. Blandt mænd, der arbejder stående/gående mindst 6 timer om dagen, tyder resultaterne på, at 30% af operationerne kunne være undgået, hvis tiden med stående/gående arbejde kunne nedsættes til mindre end 4 timer om dagen.

Læs mere om Marie Vestergaard Vads ph.d.-projekt