27.09.2017

20170927Skulderundersøgelse

Foto: David Høyrup Christiansen

Når man har ondt i skulderen, har det ikke den store betydning, om ens skulderblad sidder skævt, viser ny forskning.

Ondt i skulderen? Det har hidtil været opfattelsen blandt læger og fysioterapeuter, at hvis skulderbladet sidder skævt eller bevæger sig anderledes end normalt, skal det rettes for at slippe af med smerterne. Men noget tyder på, at det ikke altid er nødvendigt.

Et forskningsprojekt har for nyligt undersøgt den mest brugte test til at vurdere skulderbladets position og bevægelse, 'Scapular Dyskinesis Test'. Selvom forskerne fandt, at testen var anvendelig, viste resultaterne imidlertid også, at testen måske ikke er så vigtig som først antaget.

David Høyrup Christiansen, fysioterapeut, ph.d. forklarer:

- Vores undersøgelse blandt patienter med indeklemningssyndrom viste, at det ikke har reel betydning for patienter med skuldersmerter, om deres skulderblad 'vinger ud'. Patienterne kom sig nemlig lige hurtigt, uanset om deres skulderblad så normalt ud eller sad skævt/bevægede sig anderledes.

Andre ting er vigtigere

Ifølge David Høyrup Christiansen bør praktiserende læger og fysioterapeuter ikke fokusere for meget på en enkeltstående klinisk test for styring og placering af skulderen:

- Spørg hellere patienterne, hvordan de har det. Hvordan håndterer de deres smerter, hvad kan de i deres hverdag, og hvordan er deres arbejdssituation? De patientrapporterede oplysninger vil med større sandsynlighed kunne guide behandlingen og forudsige, hvad patienterne kan og vil kunne fremadrettet end kliniske tests.

Fakta om undersøgelsen

40 patienter med indeklemningssyndrom i skulderen blev over 3 måneder undersøgt for skapulær dyskinesi (dvs. ændret bevægelse og position af skulderbladet). Lidt under halvdelen af patienterne blev testet positivt. Patienterne besvarede desuden spørgeskemaer om deres funktions- og smerteniveau ved undersøgelsens start og slut.

De patienter, der led af skapulær dyskinesi viste lige så stor fremgang ved træning og havde det lige så godt efter 3 måneder, som de patienter, der ikke viste tegn på styringsbesvær af skulderbladet.

Læs mere 

The scapular dyskinesis test: Reliability, agreement and predictive value in patients with subacromial impingement syndrome i Journal of Hand Therapy

Træn din skulder

Tre simple øvelser til at træne skulderen (link til øvelser på sundhed.dk)