22.11.2017

20172211_Karin_David

Foto: Charlotte Ranneries

Karin Biering og David Høyrup Christiansen er netop udnævnt lektorer ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. De er de første ikke-læger ved Hospitalsenheden Vest, der får den titel

De to forskere, der nu har lektorat-titlen på CV'et, er ansat ved universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest. Både Karin Biering og David Høyrup Christiansen har faglig baggrund i fysioterapien og flere års klinisk erfaring fra forskellige sygehuse.

I deres forskning går de dog forskellige veje.

Karin udfører epidemiologisk forskning relateret til en lang række kliniske områder, herunder hjertemedicin, vold og trusler, patientsikkerhed, arbejdsulykker og psykisk arbejdsmiljø. Hendes fokus er metoderettet: forskningsdesign og –analyse.

David har gennem længere tid forsket i bevægeapparatslidelser og arbejder med at fremskaffe viden og udvikle interventioner, der kan mindske de helbreds- og arbejdsmæssige konsekvenser af smerter i bevægeapparatet. Hans primære fokus er målemetode, prognose- og interventionsforskning.

Lektoratet er en anerkendelse af de to forskeres arbejde, og giver universitetsklinikken Arbejdsmedicin ved Hospitalsenheden Vest flere hænder til hovedvejledningen af kommende ph.d.-studerende.

David Høyrup Christiansen

Uddannet fysioterapeut fra Holstebro 2001 og fik i 2009 kandidatgraden fra Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Han har tidligere arbejdet klinisk med rehabilitering af nakke-, ryg- og skulderlidelser. Ph.d.-grad i 2014 fra Health, Aarhus Universitet og ekstern lektor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. I 2017 lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Se David Høyrup Christiansens profil på Aarhus Universitets side

Karin Biering

Uddannet fysioterapeut fra København 1996 og fik i 2008 kandidatgraden fra Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Hun har mere end 10 års erfaring som klinisk fysioterapeut, primært fra sygehussektoren. Ph.d.-grad i 2013 fra Health, Aarhus Universitet og ekstern lektor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. I 2017 lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Se Karin Bierings profil på Aarhus Universitets side