27.09.2017

20170927yogamaatte

Der bliver lagt vægt på mindfulness og praktisk hjælp til at vende tilbage til arbejdet, når et nyt hold patienter med arbejdsrelateret stress begynder deres behandling på Arbejdsmedicin Herning

Sidste onsdag i september står psykologer ved Arbejdsmedicin Herning bag et gruppebehandlingsforløb til en mindre gruppe patienter. Tilbuddet er rettet mod patienter, der er sygemeldt med arbejdsrelateret stress. Det er anden gang, gruppebehandlingsforløbet bliver oprettet ved Arbejdsmedicin Herning, og deltagerlisten er fuld.

Gode erfaringer fra tidligere gruppeforløb

Lene Bech Jeppesen er psykolog, og har gennem tiden stået for mere end 20 gruppebehandlingsforløb for stresspatienter, primært i Esbjerg og nu også i Herning. Ifølge hende har tidligere patienter været meget glade for netop gruppe-formen:

- Patienterne fortæller, at det er meget opmuntrende at møde andre 'i samme båd', og at selve gruppeformen dermed virker lindrende midt i sygdommen. For nogle af patienterne er det også en kilde til håb, at mødes med mennesker, der er længere i deres stressforløb, end de selv er. Så kan de måske også få det bedre!

Mindfulness og praktisk hjælp

Ifølge Lene Bech Jeppesen vil det nye kursus i høj grad lægge vægt på spørgsmålet om at vende tilbage til arbejde. Nogle stressramte oplever at det kan være svært at skulle tilbage til arbejdet og andre falder hurtigt tilbage i gamle, urealistiske mønstre. I undervisningen er det vigtigt at få nævnt, hvilke typiske faldgruber, patienterne skal tage sig i agt for, når de vender tilbage til arbejdet.

- Vi hjælper patienterne med deres genopstartsplan og gør dem opmærksom på, at netop opstarten på arbejdet er en fin måde at afprøve deres nye tanke- og adfærdsmønstre i arbejdet. Typiske faldgruber, når man vender tilbage, kan være at overvurdere egne kræfter eller at falde tilbage i gamle, urealistiske tanker om, at 'hvis jeg ikke gør alting perfekt, er jeg ikke noget værd'. De faldgruber kan vores patienter forhåbentlig være bedre forberedt på, når de har fulgt vores behandling, slutter psykolog Lene Bech Jeppesen.

Fakta om gruppebehandlingen

Stressbehandlingen foregår i grupper med 8-12 deltagere og ledes af 2 autoriserede psykologer. Forløbet strækker sig over 2 måneder med en fast ugentlig undervisningsdag. Der er desuden en pårørende-aften og en opfølgningsgang (3 måneder efter kursets afslutning) på programmet.

Behandlingen består bl.a. af undervisning om stress, arbejde med personlige mål, livsværdier og håndtering af ubehag via mindfulnessøvelser. En del af arbejdet er hjemmearbejde. Undervisningen er baseret på en kombination af nyere former for kognitiv adfærdsterapi, primært mindfulness, og nogle få ACT-elementer (ACT: Acceptance and Commitment Therapy).

Opstart 27. september. Lukket for tilgang.