06.04.2017

Personer, som har følt sig alvorligt stressede igennem længere tid, oplever tit, at de står i supermarkedet og har glemt, hvad det var, de skulle købe. De glemmer børnenes madpakke, eller hvad det var de gik ud i køkkenet efter. Mange kan ikke koncentrere sig om at læse en ganske kort avisartikel.
 
Et ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health og Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest, har undersøgt stresspatienter med både spørgeskemaer og neuropsykologiske tests - både når stressreaktionen var værst og et år senere. Undersøgelsen blev gennemført for at kunne give et svar på, om stress reelt påvirker koncentration og hukommelse, eller om det måske i højere grad handler om, at stresspatienten har for mange ting om ørerne eller er for opmærksom på disse problemer.
 
Ph.d.-projektet forsøger også at give et svar på, om man får sin koncentration og hukommelse helt tilbage igen, når man ikke længere er stresset.
 
I undersøgelsen, som blev gennemført af Anita Eskildsen og var finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, indgik 119 mennesker, heraf 60 tidligere patienter med langvarig arbejdsrelateret stress og 59 raske kontrolpersoner.
 
Resultaterne fra undersøgelsen viser, at stresspatienterne faktisk klarede sig dårligere end kontrolgruppen på en række kognitive test. Derudover viser det sig, at selvom patienterne forbedrede sig henover et år, nåede de ikke op på samme niveau som kontrolgruppen.

Resultaterne er offentliggjort i følgende artikler:

 
Eskildsen et al. (2015). Work-related stress is associated with impaired neuropsychological test performance: A clinical cross-sectional study. Stress The International Journal on the Biology of Stress, 18:2, 198-207;
 
Eskildsen et al. (2015). Cross-cultural adaptation and validation of the Danish consensus version of the 10-item Perceived Stress Scale. Scand J Work Environ Health 2015;41(5):486-490;
 
Eskildsen et al. (2016). Cognitive Impairments in former patients with work-related stress complaints – One year later. Stress The International Journal on the Biology of Stress, 19:6, 559-566

Forsvar af ph.d.-projektet

Forsvaret er offentligt, foregår på dansk og finder sted den 5. maj 2017 klokken 13-15. Det foregår i Palle Juul-Jensen Auditoriet, bygning 10, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C.
 

Ph.d.-afhandlingens titel 

Work-related stress and cognitive impairments: A longitudinal clinical study. 

Kontakt

Anita Eskildsen.jpg

Projektleder

Anita Eskildsen

Anita Eskildsens forskningsprofil