20.12.2018

Forskning viser, at pårørende har væsentlig betydning for patientens sygdomsforløb. Men hvordan får vi et godt samarbejde mellem pårørende og sundhedsfagligt personale på tværs af sektorer?

Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest vil gerne invitere alle med interesse for emnet til en konference 14. marts 2019 om De vigtige pårørende i samarbejdet på tværs af sektorer.

Målgruppe

Konferencens målgruppe er patienter og pårørende, sundhedspersonale i almen praksis, Præhospitalet, på hospitaler og i kommuner. Så vi håber på en god debat!

Tilmelding og praktiske oplysninger

Tilmelding og praktiske oplysninger via plan2Learn: https://bit.ly/2rxfcc0. Hent hele programmet (pdf)

Tid og sted

Torsdag, 14. marts 2019 kl. 11.30-20.00. Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning.

Program

11.30 – 12.30: Indskrivning og let frokost

12.30 – 12.45: Velkomst
Ved Jens Friis Bak, lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest

12.45 – 13.15: De vigtige pårørende i samarbejdet på tværs
Præsentation af resultater fra forskningsprojektet Inddragelse af pårørende i akutte ambulante patientforløb ved Susanne Sagoo, forskningsmedarbejder ved Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest

13.15 – 15.00: Involverende teater ved Dacapo
Skuespillere fra konsulentvirksomheden Dacapo vil præsentere cases med dilemmaer og udfordringer fra en akutafdeling. Efter hver case skal vi løse konkrete opgaver ved bordene knyttet til de enkelte dilemmaer. Hvad kan vores nye viden og erfaringsudvekslingen på tværs lære os? Der samles løbende op i plenum.

15.00-15.30: Kaffepause

Kl. 15.30-17.15: Involverende teater (fortsat)

17.30 – 18.30: Aftensmad i teaterkælderen, Herning Kongrescenter

18.45 – 19.45: En rigtig læge higer efter mennesket
Måske har patienten helt andre og større problemer end dem, du lige ser?
Inspirationsoplæg ved Morten Sodemann, professor og overlæge ved Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

19.45: Afslutning
Ved Charlotte Bang Pedersen, pårørende og medlem af styregruppen for forskningsprojektet Inddragelse af pårørende i akutte ambulante patientforløb

20.00: Kom godt hjem