20180129 Lars Peter_2.jpg

29.01.2018

Lars Peter Sønderbo Andersen er blevet tildelt titlen som adjungeret lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet fra 1. februar 2018.

Lars Peter Sønderbo Andersen er psykolog, ph.d. og erfaren forsker ved Arbejdsmedicin Herning. Et bedømmelsesudvalg har vurderet Lars Peter Sønderbo Andersens forskningsmæssige og formidlingsmæssige kvalifikationer og tildelt titlen som adjungeret lektor. Titlen er en æresbevisning fra universitetet og en anerkendelse af forskerens arbejde.

Samtidig betyder titlen, at Lars Peter Sønderbo Andersen får en mere formel tilknytning til undervisning og forskningsprojekter ved Aarhus Universitet.

Arbejdsmiljøforskeren har gennem de sidste 14 år været ansat på Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest, hvor hans forskning har handlet om forebyggelse af vold og trusler i omsorgssektoren, sikkerhed på flersprogede byggepladser, mobning og arbejdsrelateret stress.

Aktuelt arbejder Lars Peter Sønderbo Andersen bl.a. med forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og Kriminalforsorgen og to projekter om vold og trusler mod lærere i Folkeskolen. Det ene projekt er bevilliget af Undervisningsministeriet. Sideløbende har Lars Peter Sønderbo Andersen forelæst og undervist på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet siden 2004.

Læs mere om Lars Peter Sønderbo Andersens forskning på hans Aarhus Universitet-profil