16.04.2018

Mange bygge- og anlægslærlinge kommer til skade i løbet af de første praktikmåneder. Nyt pilotprojekt har udviklet gode redskaber, så mester kan forebygge ulykkerne.

En lærling begynder typisk i praktikken med et ønske om at passe ind i virksomheden og at vise, at han kan levere varen. Det betyder, at lærlingens arbejdsmiljø og sikkerhed i høj grad afhænger af forhold og standarder i den enkelte praktikvirksomhed. Lærlingens medbragte viden om godt arbejdsmiljø kommer sjældnere i spil.

Nu har forskere fra Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø pilottestet en forebyggende arbejdsmiljøindsats direkte på en række lærlinges praktikpladser.

Pilotprojektet skulle blandt andet udvikle en 'gylden standard' for en sikker praktikvirksomhed og generere viden om, hvad der motiverer virksomheder til at deltage i arbejdsmiljøforbedringer på lærlingeområdet.

Som en del af projektet blev de deltagende virksomheders nuværende praksis vedrørende lærlingesikkerhed kortlagt af en lærer fra Herningsholm Erhvervsskole, hvor lærlingene kom fra. Herefter blev der aftalt nogle skræddersyede indsatsområder for hver enkelt virksomhed direkte med håndværksmesteren, så de væsentligste ømme punkter blev adresseret.

Rekruttering af praktikvirksomheder var en succes

Indsatsen på praktikvirksomhederne gav lovende resultater. Blandt andet var der lidt færre lærlinge, der kom til skade i interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Pilotstudiet er dog så lille, at det er svært at konkludere noget endeligt omkring interventionens effekt på arbejdsmiljøet i de deltagende virksomheder.

Det er dog også et andet resultat fra pilotprojektet, projektleder Kent J. Nielsen hæfter sig ved:

"Det er typisk svært at få praktikvirksomheder med i sådanne arbejdsmiljøindsatser, fordi interventioner let bliver opfattet som irrelevante eller ressourcekrævende. Her lykkedes det os at få langt de fleste inviterede virksomheder til at deltage, og bagefter fremhævede de positivt kontakten med erhvervsskolelæreren om lærlingens arbejdsmiljø. Det er meget opløftende for det fortsatte arbejde".

Projektleder Kent J. Nielsen håber, at det bliver muligt at afprøve interventionen i større skala for at kunne fastslå, i hvilken grad man kan forbedre lærlingenes arbejdsmiljø og ulykkesrisiko ved at fokusere på håndværksmesteren. 

Fakta

I alt 38 virksomheder og 40 lærlinge (VVS-, murer- og tømrerlærlinge fra Herningsholm Erhvervsskole) deltog i pilotprojektet. Herudover deltog et ekspertpanel i udviklingen af den gyldne standard. Læs mere om projektet.

Projektledere Kent J. Nielsen og Regine Grytnes (Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest) og Johnny Dyreborg (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø).

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Resultaterne er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Safety Science (2019) og kan læses her: Pilot test of a tailored intervention to improve apprentice safety in small construction companies