26.04.2018

Forskere og vindmølleproducenter tester ny metode til at gøre det farveløse epoxy synligt. Formålet er at kunne forbedre arbejdsgange og dermed forebygge risikoen for at medarbejdere udvikler epoxy-eksem.

Epoxy bliver brugt mange steder i industrien på grund af sine egenskaber som et stærkt og fleksibelt materiale. Imidlertid kan nogle af indholdsstofferne i epoxy give allergisk kontakteksem. Det giver bl.a. udfordringer for medarbejdere i vindmølleindustrien, fordi de typisk arbejder manuelt med epoxy i flere led i produktionen.

Nu skal et nyt forskningsprojekt give et indblik i, hvornår i arbejdet vindmøllearbejdere har risiko for at få epoxy på huden, og om synliggørelse af epoxyen kan nedsætte risikoen for eksponering og epoxy-eksem. Resultaterne vil være relevante for alle industrivirksomheder, der anvender epoxy.

UV-lys skal afsløre epoxy

Kernen i projektet er udviklingen af et stof, der kan tilsættes det ellers farveløse epoxy og gøre det sporbart, når det udsættes for UV-lys. Over en 2-årig periode vil forskerne 4 gange teste 500 medarbejdere fra Siemens og Vestas dagligt i en måned for at se, om de har fået epoxy på huden under arbejdet, trods beskyttelsesdragter og -handsker. Det kan man normalt ikke tjekke selv (fordi epoxy er farveløst), men med tilførsel af sporstoffet vil et UV-apparat kunne registrere de udsatte hudområder.

Projektet skal ikke kun måle medarbejdernes konkrete udsættelse for epoxy på huden, men også afdække deres arbejdsprocesser og give løbende feedback til virksomhederne, så arbejdsopgaver kan optimeres og arbejdsmiljøet forbedres.

Den ny viden om håndtering af og eksponering for epoxy i vindmølleindustrien vil gøre det lettere for forskere og industrivirksomheder at identificere, hvor man skal sætte ind for at forebygge epoxy-eksem.

Fakta

Forskningsprojektet "Synligt og sikkert arbejde med epoxy: Forebyggelse af eksem med visualisering" ledes af læge Alexandra Golabek Christiansen, Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital.

Projektet løber fra 2018-2021 og udføres i et samarbejde mellem de arbejdsmedicinske klinikker i Aarhus, Herning, Aalborg og Skåne, samt vindmølleproducenterne Siemens og Vestas.

Projektet baseres på spørgeskemaundersøgelser, allergitests, kliniske undersøgelser, registerdata og intervention på arbejdspladsen blandt ca. 500 medarbejdere i vindmølleindustrien.