19.11.2018

Hvert år mister over 350.000 mennesker livet i en arbejdsulykke på verdensplan. Hvert år bliver der samtidig brugt mange ressourcer på at forebygge og forhindre de mange ulykker. Men virker indsatserne?

I 2015 bestilte Arbejdstilsynet en undersøgelse fra en forskergruppe. Formålet var at få dokumentation for hvilke arbejdsmiljøindsatser, der rent faktisk virker. Hvad skal der til for at nedbringe ulykkestallet?

Nu har forskerne gennemgået tusindvis af danske og internationale forskningsartikler og udgivet deres arbejde i en videnskabeligt bedømt artikel. Resultatet er til at tage og føle på, ifølge professor Johan Hviid Andersen, der har stået i spidsen for undersøgelsen:

"Lovgivning og tilsyn har markant effekt på ulykkestallet. Når arbejdet bliver reguleret, og der kommer skærpet tilsyn med arbejdspladserne, kan man nedbringe ulykkestallet med op mod 27 %. Det er ellers en udbredt myte, at arbejdsmiljøindsatser ikke virker. Men det gør regler og tilsyn faktisk."

Ekspertudvalgets anbefalinger tager ikke højde for fakta
Regeringens ekspertudvalg fremlagde i september 2018 en række anbefalinger til forbedring af arbejdsmiljøet. Ekspertudvalget var blevet forelagt resultaterne fra ovennævnte undersøgelse, men det mærkes ikke i deres 11 anbefalinger til forbedring af arbejdsmiljøindsatsen, mener professor Johan Hviid Andersen:

"Ekspertudvalget har ikke brugt vores nye viden om, hvad der virker. Hvis vi for alvor vil nedbringe ulykkestallet, skal vi skærpe og forbedre arbejdsmiljølovgivningen og tilsynsindsatserne. De fremhæver rådgivning og dialog, men der skal lovgivning og tilsyn til, hvis vi vil forhindre arbejdsulykkerne", konkluderer Johan Hviid Andersen.

Fakta

Lovgivning og regulering af en branche nedsætter ulykker og dødsulykker med 27%. Det viser den videnskabelige artikel Systematic literature review on the effects of occupational safety and health interventions at the workplace. Artiklen udkommer på baggrund af forfatternes rapport til Arbejdstilsynet Systematisk review om effekter af virkemidler på arbejdsmiljøområdet.

Forskerne gennemgik dansk og international litteratur om forskellige arbejdsmiljøindsatser: 14.743 videnskabelige samt 5.181 rapporter og andre artikler ligger til grund for litteraturgennemgangen.

Forskningen er udført i et samarbejde mellem Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital.

Kontakt

Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, tlf. 7843 3500 og e-mail: joande@rm.dk.