07.08.2018

Sygehus-samarbejde lider, hvis der mangler ejerskab om ny organisering, viser sygehusforskning. I sidste ende kan det gå ud over patientsikkerheden.

I starten af 2010'erne ændrede en række danske universitets- og regionshospitaler deres organisering af akutmodtagelsernes arbejde. Ændringerne kom efter en regeringsbeslutning om, at alle akutte patienter nu skulle til akutmodtagelsen og tilses af en læge med akutmedicinsk speciale. Tidligere var mange af disse patienter blevet direkte henvist til behandling på en specialiseret afdeling (ortopædkirurgisk, kirurgisk eller medicinsk).

Bekymring for patienterne skabte splid mellem kollegaer

Et studie fra Arbejdsmedicin i Herning viser nu, at den ny organisering af arbejdet ikke forløb helt uproblematisk alle steder.

Helene Meldgaard Pedersen, antropolog og forsker, gennemførte et kvalitativt etnografisk studie på én af de nyetablerede akutafdelinger på et dansk sygehus. Hun observerede, at manglende ejerskab omkring den nye organisering skabte store udfordringer i arbejdsmiljøet. Det medførte manglende videndeling mellem kollegaer, usikkerhed ift. behandling af patienter, forvirring omkring arbejdsgange og ansvarsområder og øget ventetid for patienterne.

Lægerne på de specialiserede afdelinger oplevede, at der gik tid fra deres egne patienter, når akutlægerne ringede for at bede om hjælp eller rådgivning. På den anden side oplevede akutlægerne, at de ikke fik assistance fra nogle af kollegaerne i de specialiserede afdelinger, hvilket gav konkrete udfordringer i arbejdet med patienterne.

Følgende citat fra en akutlæge illustrerer problematikken med manglende hjælp:

”Jeg oplever, at jeg bliver fanget med den her ene dårlige patient. Og det kan jeg også godt. Problemet er jo bare, at der måske er 5 eller 6 andre, der venter på, at jeg ser på dem også.”

Ifølge lægerne kunne de negative samarbejdsrelationer være en stor belastning, som påvirkede deres daglige arbejde:

“Når jeg kører hjem fra en vagt, hvor jeg synes, at jeg virkelig har en sten i maven, så er det ikke fordi, jeg synes, jeg har haft travlt. Det er ofte også fordi, der har haft travlt, men det er ikke det, der udløser det. Det er samarbejdsproblemerne – konflikterne med de andre grupper.”

Tid og tillid er basale ingredienser i nyt samarbejde

Når nye samarbejder i sygehusvæsnet skal sættes i gang er det afgørende for de ansattes arbejdsmiljø og i sidste ende patientsikkerheden, at der er fokus på at forebygge samarbejdsproblemer, fordi det kan være svært at rette op senere:

"Hvis ikke grundlaget for et nyt arbejde er på plads fra starten, hvis ikke der er ejerskab omkring den nye organisering og tillid mellem kollegaerne, så vil det nødvendigvis give udfordringer. Undersøgelsen viser, at det tager lang tid at 'rydde op' og fx skabe effektive arbejdsgange, hvis de dårlige samarbejdsrelationer først har fået lov at udvikle sig," siger Helene Meldgaard Pedersen.

Hun anbefaler, at man i nye former for organisering af sygehussamarbejder bruger flere ressourcer og mere tid på at se på, om forudsætningerne for det nye samarbejde er til stede. Hvis ikke tilliden etableret fra starten, vil det nødvendigvis koste ekstra bagefter i form af sygemeldte medarbejdere, ekstra ressourcer til ’oprydning’ og dårligere patientsikkerhed.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er et kvalitativt case-studie baseret på feltobservationer og interviews med i alt 27 ansatte på en akutafdeling på et dansk sygehus. Undersøgelsen er en del af en større undersøgelse og støttet af Trygfonden.

Læs mere i den videnskabelige artikel: Collaboration and patient safety at an emergency department – a qualitative case study i Journal of Health Organization and Management, Vol. 32 Issue: 1, pp.25-38