Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

30.05.2018

Teenage-drenge med fysiske symptomer, som f.eks. hovedpine og mavesmerter, risikerer lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, når de bliver voksne.

Det er ikke en nyhed at unge, og især unge piger, klager over hovedpine, ondt i maven og kvalme uden nogen konkret fysisk årsag. Imidlertid viser ny forskning, at selvom de er færre i antal, bliver teenage-drenge, der klager over fysiske symptomer, hårdere ramt end pigerne på længere sigt. I hvert fald, når det gælder deres arbejdsliv som voksne.

Markant kønsforskel på arbejdsmarkedstilknytning

Undersøgelsen fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning viser, at teenage-drenge, der som 18-årige rapporterede om høj forekomst af uforklarlige fysiske symptomer (f.eks. hovedpine, mavesmerter, kvalme, svimmelhed, føleforstyrrelser), var væsentligt dårligere stillet på arbejdsmarkedet som 23-årige end teenage-piger med samme symptomer.

Med andre ord registrerede forskerne en betydeligt forøget risiko for, at de unge mænd var på overførselsindkomst som 23-årige (i mere end 4 uger/år), hvis de havde haft fysiske symptomer som 18-årige. SU og barselsdagpenge blev ikke regnet med som overførselsindkomst.

Ifølge forsker Trine Nøhr Winding kan en lav arbejdsmarkedstilknytning i begyndelsen af arbejdslivet få langvarige negative konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at undervisere og pædagoger er opmærksomme på at sætte tidligt ind:

"Det er vigtigt, at vi får øje på og hjælper de unge, der har det dårligt. Måske er det sværere at opdage de sårbare drenge, fordi der ikke er så mange af dem, og fordi de ikke råber op. Men det er dem, der bliver hårdest ramt på arbejdslivet, hvis de ikke får hjælp."

Fakta om undersøgelsen

Målet med denne undersøgelse, hvor 3223 unge deltog, var at undersøge sammenhængen mellem fysiske symptomer hos unge mennesker (selvrapporteret ved 15 og 18 år) og deres arbejdsmarkedstilknytning ved 23 år. Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem høj forekomst af fysiske symptomer rapporteret ved 15 år og senere arbejdsmarkedstilknytning. Derimod havde drengene en betydeligt forøget risiko for lav arbejdsmarkedstilknytning (mere end 4 ugers overførselsindkomst/år) ved høj forekomst af fysiske symptomer ved 18 år.

Undersøgelsen er en del af Projekt VestLiv, hvor forskere fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, gennem en længere årrække har fulgt en stor gruppe børn under deres opvækst via registerdata og spørgeskemaer. Læs om Projekt VestLiv og tidligere resultater.

Undersøgelsen er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs den videnskabelige artikel: Somatic Complaints in Adolescence and Labour Market Participation in Young Adulthood