17.05.2018

Forskning viser, at voldsforebyggelse på specialskoler ikke er et særskilt arbejdsmiljøtiltag, men en integreret del af den daglige undervisning.

Det er risikofyldt at være specialskolelærer. Mere end 70 % af de ansatte på specialskoler har været udsat for vold og/eller trusler inden for det seneste år (Kilde: arbejdsmiljøforsker Lars Peter Andersen).

Tidligere forskning har vist, at specialskole-lærere tilsyneladende ikke oplever en positiv effekt af voldsforebyggende klima på skolen. Hvorfor ikke? Det er der nu svar på ifølge en undersøgelse fra Arbejdsmedicin i Herning:

  • Specialskole-lærere kalder det ikke nødvendigvis 'vold', hvis de bliver skubbet af en udadreagerende elev. Derfor svarer de anderledes end andre faggrupper på et spørgeskema, der bruger begreber som 'voldsforebyggelse' og 'arbejdsrelateret vold'.
  • Voldsforebyggelse er ikke en særskilt praksis eller et særskilt arbejdsmiljøtiltag på specialskolerne, men en integreret del af det daglige arbejde.

Voldsforebyggelse er en del af hverdagen

Undersøgelsen fra Arbejdsmedicin i Herning bygger på interviews med en lang række specialskolelærere og pædagoger. De fortæller, at de hver dag arbejder på flere niveauer med at minimere risikoen for, at eleverne tyr til voldsom eller udadreagerende adfærd. I praksis vil det sige, at lærerne tilrettelægger undervisningen og de øvrige aktiviteter konfliktforebyggende, så eleverne forbliver i en tilstand af 'low arousal'.

Specialskolelærerne trækker også på deres viden om, hvad der 'tricker' det enkelte barn og arbejder med sig selv for at bevare roen i tilspidsede situationer. Samtidig gør de aktivt brug af team-work, supervision og videreuddannelse. Formålet med de pædagogiske tiltag er, at eleverne trives og dermed får mest muligt ud af undervisningen. Dermed opnår man også en konfliktnedtrappende effekt.

Med andre ord: Specialskolelærere og pædagogerne oplever i høj grad, at voldsforebyggelse virker. Hos dem er forebyggelsen en integreret praksis og ikke et særskilt arbejdsmiljøtiltag.

Fakta om undersøgelsen

Forskerne interviewede 26 specialskolelærere og –pædagoger på 5 forskellige specialskoler i Danmark.

Resultaterne fra de semi-strukturerede gruppeinterviews viser blandt andet, at specialskolerne de senere år er gået væk fra konsekvens-pædagogik og strafudmåling i mødet med elevernes udadreagerende adfærd. Nu arbejder man i højere grad med at forebygge den problematiske adfærd ved hjælp af anerkendende adfærd, belønninger og 'low arousal'-tilgang.

Undersøgelsen er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Yderligere info

Læs den videnskabelige artikel: Violence prevention in special education schools – an integrated practice?