18.04.2018

Arbejdsmedicin og Hjerteforskningsklinikken i Herning har inviteret 300 unge voksne med i en undersøgelse af, om de har tidlige tegn på hjerte-karsygdomme. Formålet er at kunne forebygge sygdommene tidligt i livet.

Nogle mennesker er mere udsatte for sygdom end andre. Tidligere forskning har vist, at der er social skævhed i, hvem der rammes af hjertekarsygdomme og stofskifteforstyrrelser, herunder overvægt. Skævheden kan ikke udelukkende forklares med livsstilsfaktorer som kost, rygning og motion.

Nu vil forskere kortlægge, i hvor høj grad unge voksne har tidlige tegn på hjertekarsygdom og stofskifteforstyrrelser – og om forhold i deres psykosociale baggrund kan forklare de tidlige tegn på sygdom.

De inviterede unge voksne (28-29 år) er alle fra det tidligere Ringkøbing Amt og en del af Projekt Vestliv. De er blevet fulgt med spørgeskemaer om deres fysiske og mentale helbred samt sociale baggrund, siden de var 15 år.

Når de unge nu inviteres til en fysisk undersøgelse, der omfatter bl.a. blodprøver, ultralyd, CT-scanning af hjertet, er ét af formålene, at den ny viden kan give f.eks. sundhedsplejersker og praktiserende læger redskaber til at identificere unge med høj risiko for hjertekarsygdom og stofskifteforstyrrelse. Jo tidligere risikoen opdages hos de unge, jo bedre vil man kunne sætte ind med forebyggelse.

Fakta

Projektet ledes af professor Johan Hviid Andersen og udføres af forskere fra Arbejdsmedicin og Hjerteforskningsklinikken, Hospitalsenheden Vest.

De fysiske undersøgelser igangsættes i april 2018 og er en del af et større forskningsprojekt med titlen "Betydningen af social ulighed og utryghed for udviklingen af kardiovaskulære og metaboliske risikomarkører hos unge voksne".

Hovedprojektet er støttet af Karen Elise Jensen Fond og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.