22.03.2018

Onsdag den 18. april 2018 forsvarer Dorte Raaby Andersen sin ph.d.-afhandling ved Aalborg Universitet

Dorte Raaby Andersen er sociolog og har de seneste år forsket i fængselsbetjentes psykiske arbejdsmiljø. Nu forsvarer hun sin afhandling "Fængselsbetjentes håndtering af følelsesmæssige krav og belastninger i arbejdet."

Ph.d.-forsvaret har form af en forelæsning med titlen "At forske følelser i fængslet".

Efter forelæsningen er Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, vært ved en lille forfriskning. Alle er velkomne.

Medlemmer af det fagkyndige udvalg:

Lektor Kim Møller, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet (fmd.)

Universitetslektor Emma Engdahl, Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Gôteborgs Universitet

Lektor Linda Kjær Minke, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Tid og sted

Onsdag den 18. april 2018, kl. 13.00.

Lokale 61, Kroghstræde 7, 9220 Aalborg Øst.

Invitation (pdf)