05.07.2018

Torsdag den 9. august forsvarer Caroline Trillingsgaard Mejdahl sin ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet.

Tid og sted

Torsdag den 9. august klokken 11.00.

Eduard Biermann Auditoriet (Søauditorierne), Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 8, 8000 Aarhus C.

Forsvaret foregår på engelsk. Alle er velkomne!

Ph.d.-afhandlingens titel

"Patient-reported outcome measures in outpatient follow-up. A multiperspective interpretive description"

Mere om ph.d.-projektet

Det overordnede formål med ph.d.-projektet var at undersøge erfaringerne med brugen af patient-rapporterede oplysninger (PRO) på 3 neurologiske ambulatorier i Region Midtjylland. Patienter med epilepsi udfylder med faste intervaller spørgeskemaer om helbred, symptomer, behov for kontakt og evne til at håndtere epilepsien. Ud fra spørgeskemasvarene vurderer klinikerne, om patienten skal ses i ambulatoriet. Dermed bliver opfølgningen styret af behov frem for rutiner.

Projektet havde tre delmål:

  1. At udforske, hvordan brugen af PRO opleves af patienterne og hvilken betydning, det har for deres evne til håndtere epilepsien,
  2. At udforske sygeplejerskers og lægers erfaring med PRO samt
  3. At udforske betydningen af PRO for mødet mellem patient og kliniker i epilepsiambulatoriet.

Resultaterne i studiet er baseret på interviews med 29 patienter og 13 klinikere (8 sygeplejersker og 5 læger), samt deltagerobservationer af 23 konsultationer og uformelle interviews med klinikere.

Læs mere om Caroline Mejdahls ph.d.-projekt.

Invitation til ph.d.-forsvar (pdf)