David Glasscock 2019.JPG

14.08.2019

Arbejdspsykolog David Glasscock kan fejre 25-års jubilæum 1. august 2019. Hverken hans arbejdsopgaver eller arbejdsplads ligner sig selv

- Jeg føler ikke, jeg har været på den samme arbejdsplads i 25 år.

Ordene kommer fra David Glasscock, der som ung blev ansat som forskningsmedarbejder på Arbejdsmedicinsk Klinik, som det hed dengang.

Arbejdspladsen bestod dengang af en håndfuld læger, psykologer og lægesekretærer, og David Glasscock blev ansat til at hjælpe med forskningen i landbrugsulykker. Siden blev det til helt andre forskningsemner, bl.a. i forandringsledelse og social ulighed i sundhed.

Forskning fik indflydelse på behandling

Ét af David Glasscocks forskningsprojekter fik direkte indflydelse på behandlingen ved Arbejdsmedicin.

Sammen med kollegaer påviste arbejdspsykologen, at stresspatienter fik det bedre af arbejdsfokuseret kognitiv behandling i forhold til en kontrolgruppe. Derfor begyndte psykologerne ved Arbejdsmedicin også at tilbyde behandling og ikke blot udredning af denne type patienter.

David Glasscock befinder sig som 25-årsjubilar på en forandret arbejdsplads. Universitetsklinikken tæller nu mere end 50 medarbejdere med meget forskellige faglige baggrunde, bl.a. antropologer, sociologer og kandidater i sundhedsvidenskab.

- Kombinationen af faggrupper gør, at vi bliver udfordrede, når vi arbejder sammen. Vi får ikke lov at hvile på laurbærrene, og det sætter jeg stor pris på, fortæller arbejdspsykologen.

David Glasscocks jubilæum bliver fejret på Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning den 16. august 2019.

Læs mere på David Glasscocks forskningsprofil.