28.01.2020

Ole Carstensen.jpg

Ledende overlæge ved Arbejdsmedicin Ole Carstensen kan i disse dage se tilbage på 25 år i Hospitalsenheden Vest. Inden for det tidsrum har han været tilknyttet Arbejdsmedicin i 18 år.

Læge med mange interesser

Overlægen, der bor i Holstebro, vidste allerede i 6. klasse, at han gerne ville være læge. Her var et fag, hvor man kunne hjælpe andre og vise omsorg. Og faget gav mulighed for at stille sit videbegær.

Så efter sin lægeeksamen for 35 år siden tog Ole Carstensen både speciallægeuddannelse i almen medicin og arbejdsmedicin. Det bragte ham forbi en perlerække af medicinske specialer, virksomheder og patienter. Og det har været lige interessant alt sammen, hvis han selv skal sige det.

Varige indtryk: dygtige kollegaer og færre arbejdsulykker

I tilbageblik er det de mange dygtige og engagerede mennesker, han har mødt gennem tiden, der har gjort størst indtryk på Ole Carstensen. Alle dem, der med stor entusiasme har ønsket at hjælpe dem, der bliver syge af arbejdet.

Fagligt set er det forskning i og forebyggelse af arbejdsulykker, han glæder sig særligt over. Siden 1990 har forskningen ved Arbejdsmedicin også omfattet arbejdsulykker, og Ole Carstensen kan se, at afdelingens indsatser har betydet et lavere ulykkesniveau på de berørte arbejdspladser.

Udfordringen er, at 'medicinen' ikke bare skal tages én gang. Hvis ulykkesniveauet skal holdes nede, kræver det stædig opmærksomhed på området.

Ønskes: mere virksomhedsnær rådgivning

Skal han se 25 år ud i fremtiden, kunne Ole Carstensen godt ønske sig, at det arbejdsmedicinske speciale fik endnu større mulighed for at tilbyde virksomhedsnær arbejdsmiljørådgivning. Det er svært pt., hvor patienten nødvendigvis skal have et CPR-nummer for at tælle i systemet.

Men en virksomhed kan også have 'ondt i arbejdsmiljøet', som overlægen påpeger.

På egne vegne ønsker den 62-årige overlæge sig at bevare sit gode helbred. Nysgerrigheden i forhold til nye projekter fejler indtil videre ikke noget.

Jubilæet bliver fejret fredag den 31. januar 2020 ved en reception med kollegaerne på Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning.