10.11.2020

Personer, der har været ude for en elulykke, har mere sygefravær og flere lægebesøg end andre, viser elulykkes-forskning

Siden 2017 har Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og Dansk El-forbund samarbejdet om et stor projekt, der skal afdække de helbreds- og arbejdsmæssige konsekvenser af elulykker. Nu foreligger de første resultater fra én af undersøgelserne.

I det aktuelle registerstudie har forskerne sammenlignet personer, der har været ude for elulykker, med personer, der har været ude for andre typer ulykker og personer med tilsvarende beskæftigelse.

I alt undersøgte forskerne 14.112 elulykker over en periode på 19 år via Landspatientregistret, Arbejdstilsynets register over anmeldte arbejdsulykker, DREAM-registret og Sygesikringsregistret.

Resultaterne viser, at en elulykke kan få mærkbare og langvarige konsekvenser: Personer, der har været ude for en elulykke har både mere sygefravær og flere lægebesøg end andre, men også en lavere arbejdsmarkedstilknytning.

Tendensen ses både lige efter ulykken og 5 år efter og er den samme, uanset om personer med elulykker sammenlignes med personer med andre ulykker eller med personer i samme beskæftigelse.

Ifølge forskerne er der tale om robuste resultater, som forstærkes, når de ser på de alvorligste ulykker for sig.

Bag om forskningsresultatet

  • Studietype: matchet kohortestudie
  • Ekstern finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden
  • Interessekonflikter: Nej
  • Forskningsprojektet udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning

Læs den videnskabelige artikel

Contacts with general practitioner, sick leave and work participation after electrical injuries: a register-based, matched cohort study. Doi:10.1136/oemed-2020-106858.