15.10.2020

Ifølge ny forskning kan et godt arbejdsmiljø med balance mellem krav og ressourcer nedbringe risikoen for vold og trusler

Medarbejdere med tæt borgerkontakt har større risiko for at opleve vold og trusler, hvis deres arbejdsmiljø er dårligt. Det viser ny forskning fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning.

Undersøgelsen om vold og trusler blev foretaget blandt medarbejdere i ældrepleje og psykiatri, på specialskoler og i Kriminalforsorgen, der besvarede et spørgeskema om bl.a. krav, indflydelse og oplevelser af vold og trusler i arbejdet. Spørgeskemaet blev sendt til medarbejderne igen efter 4 år, og 2678 medarbejdere udfyldte spørgeskemaet begge gange. 

Resultaterne viser blandt andet, at medarbejdere med nær borgerkontakt, der oplever høje krav og lav indflydelse i arbejdet, har markant højere risiko (op til 44 %) for at blive truet på deres arbejde. Den samme tendens ses også i forhold til risikoen for vold. Undersøgelsen bekræfter tidligere studier på området.

Høje krav og lav indflydelse kan være farligt

Seniorforsker Lars Peter Sønderbo Andersen har stået i spidsen for undersøgelsen. Han fortæller, at det især er risikofaktorerne 'høje arbejdskrav' og 'lav indflydelse', der har betydning for, om medarbejderne risikerer at blive udsat for vold og trusler. Han uddyber:

- Hvis en medarbejder f.eks. oplever, at han ikke har tid til sine opgaver og måske forsinkes, kan det medføre frustration hos borgere og pårørende. I sidste ende kan det betyde konflikt og trusler over for medarbejderen.

Ifølge seniorforskeren kan risikoen for trusler og vold også skærpes, hvis medarbejderen har lav indflydelse på tilrettelæggelsen af sit arbejde:

- Et eksempel kunne være, at en medarbejder ikke har mulighed for at undgå bestemte situationer (f.eks. tvangsmedicinering eller fastholdelse) eller borgere, han er utryg ved. Eller det kan være, han ikke kan arbejde sammen med kollegaer, han er tryg ved. I de situationer stiger risikoen for vold og trusler.

Lars Peter Sønderbo Andersen peger på vigtigheden af, at man på arbejdspladserne kontinuerligt arbejder for et godt arbejdsmiljø med balance mellem krav og ressourcer og en høj grad af medindflydelse.

Ifølge seniorforskeren er voldsforebyggelse altså ikke kun særlige indsatser som f.eks. konfliktnedtrapning og registrering af nær-ved-hændelser. Voldsforebyggelse handler i lige så høj grad om at frembringe og fastholde et godt arbejdsmiljø.

Fakta om undersøgelsen

  • "The Demand-Control model and work-related threats and violence: Short- and long-term associations" er udgivet i tidsskriftet Work (2020) og kan læses her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32116275/
  • DOI: 10.3233/WOR-203111
  • Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet undersøgelsen

Undersøgelsen er en del af projektet Risikofaktorer for vold og trusler, der udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, og omfatter ansatte i Kriminalforsorgen, ældreplejen, psykiatrien og specialskolerne.

Forskerens anbefalinger

  • Forhold jer aktivt til jeres arbejdspladsvurdering (APV): Gør noget ved de problemer, medarbejderne påpeger
  • Vær opmærksom: Kurser i kommunikation og konflikthåndtering kan ikke stå alene. Der skal også et godt arbejdsmiljø til for at forebygge vold og trusler
  • Tal om det: Vold og trusler er ikke medarbejdernes individuelle problem, men skal forebygges i fællesskab

Nyheden er bragt i Magasinet Arbejdsmiljø 15. oktober 2020