08.01.2020

Det kræver tydelig ledelse, hvis en arbejdsplads skal nedbringe volds- og trusselsniveauet viser ny forskning

Hvis en medarbejder bliver slået af en ældre dement borger, kan hun vælge forskellige strategier for at forebygge, at det sker igen: Hun kan forsøge selv at løse problemet, eller hun kan bede sine kollegaer om hjælp og råd.

Ingen af strategierne forebygger imidlertid en ny voldsepisode, hvis arbejdspladsens ledelse ikke samtidig tydeligt prioriterer forebyggelse.

Konflikthåndteringskurser virker heller ikke

Undersøgelsen er udført af en forskergruppe fra universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest og Københavns Universitet.

Forskerne har undersøgt, hvilken betydning medarbejderes mestringsstrategier, personlighedstræk, konflikthåndteringskurser og lederens forebyggende indsats har for risikoen for at blive udsat for vold og trusler på arbejdet.

Resultaterne viser, at medarbejdernes egne strategier for at forebygge vold kun virker, hvis nærmeste leder også gør en aktiv indsats for at forebygge vold og trusler.

Det gælder også, selvom medarbejderne kommer på konflikthåndteringskurser. Disse kurser har kun effekt, hvis nærmeste leder samtidig investerer tid og opmærksomhed på forebyggelse af vold og trusler.

Resultaterne falder i tråd med tidligere forskning, der viser, at når både ledelse og medarbejdere prioriterer voldsforebyggelse, falder volds- og trusselsniveauet på arbejdspladsen.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Lars Peter Sønderbo Andersen

Projektleder

Lars Peter Sønderbo Andersen

Tlf. 7843 3500

E-mail: laande@rm.dk

Lars Peter Sønderbo Andersens forskningsprofil