30.11.2020

Størstedelen af patienterne er i arbejde 4 år efter deres sygemelding, men mange af dem føler sig stadig ikke helt raske, viser ny forskning

Stresspatienter får ofte kognitive vanskeligheder, der rammer overblik, koncentration og hukommelse. Nu viser et opfølgningsstudie blandt tidligere stresspatienter fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, hvordan det går patienterne efter 4 år.

Studiet havde fokus på de langvarige konsekvenser for patienternes kognitive funktionsniveau. De tidligere patienter blev præsenteret for en række kognitive tests 4 år efter stresssygemeldingen. Testene drejede sig om overblik, arbejdstempo og umiddelbar hukommelse.

Patienterne klarede de kognitive tests som helhed ganske udmærket, men havde stadig nogle udfordringer i hukommelsestesten.

Det tager tid at komme sig efter stress

Mere end halvdelen (63%) af stresspatienterne angav i spørgeskemaet, at de stadig ikke følte sig helt raske 4 år efter stresssygemeldingen. Nogle nævnte bl.a. træthed og manglende overskud i sociale sammenhænge som faktorer, der påvirker deres hverdag.

Patienterne angav også et højere stressniveau, flere søvnproblemer og flere kognitive symptomer i hverdagen end den raske kontrolgruppe.

Nærværende studie peger på, at patienterne gennemsnitligt ser ud til at klare sig ganske udmærket i forhold til de kognitive funktioner efter 4 år, men at mange stadig ikke føler, de er kommet sig fuldt ud. Størstedelen af de tidligere patienter var i arbejde 4 år efter deres stresssygemelding.

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Kvantitativt studie baseret på spørgeskemaer, kognitive tests (ved sygemelding med stress samt 1 og 4 år efter) samt registerdata om arbejdsmarkedsdeltagelse

Samarbejdspartnere: Institut for Psykologi, Aarhus Universitet og Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital

Finansiering: Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning

Interessekonflikter: Nej

Læs den videnskabelige artikel

Resultaterne er udgivet i Stress (2020): Cognitive impairments and recovery in patients with work-related stress complaints - four years later