04.03.2020

Operation for lyskebrok er en rutineoperation. Men mænd, der løfter mere end 1000 kg i løbet af en arbejdsdag, har højere risiko for smerter og bør derfor vejledes individuelt, mener forsker

Hver femte mand får lyskebrok i løbet af sit liv. Mange bliver opereret for det og sendes hjem igen samme dag. Mændene får typisk at vide, at de må lave det, de plejer efter operationen, så længe de ikke har ondt.

Noget tyder imidlertid på, at nogle får mere ondt end andre efter den relativt ukomplicerede operation. Her spiller patienternes arbejde en rolle.

Jobbet kan øge risikoen for smerter med 44%

En gruppe forskere har undersøgt, hvad fysiske belastninger i arbejdet betyder for mænds smerter efter lyskebrokoperation. Et halvt år efter deres operation fik 2500 mænd et spørgeskema om deres arbejde, helbred og smerter.

Med svarene retur, sprang en bestemt gruppe mænd i øjnene: Dem, der løftede mellem 1000-6125 kg/dag. 27% af disse fortalte, at de stadig havde smerter et halvt år efter operationen. Med andre ord havde mænd med hårdt fysisk arbejde en øget risiko på 44% for længerevarende smerter.

Smerter efter rutineoperation overrasker

Marie Vad er læge, ph.d. og leder af forskningsprojektet. Hun er selv overrasket over resultatet:

- Det er påfaldende, at så mange har ondt et halvt år efter, fordi det her er en patientgruppe, man afslutter på dagkirurgi med anbefalingen: Gå hjem og gør det, du kan, så længe du ikke får ondt. Mændene får ingen restriktioner i forhold til arbejde og løft.

Danske kirurgers patientvejledning følger de europæiske hernie-guidelines (europæiske guidelines for lyskebrokoperation, red.), der lyder på let eller ingen sygemelding efter lyskebrokoperation. Marie Vad støtter sig til de samme retningslinjer, men tilføjer:

- Med disse resultater i baghovedet, ville jeg anbefale mere ro til mænd med meget tungt arbejde. Og så kan vi se i undersøgelsen, at unge, der har smerter inden operationen, også er i en særlig risikogruppe. Så dem bør vi også være opmærksomme på.

Marie Vad er i øjeblikket ved at udvikle en model til risikovurdering af patienter inden lyskebrokoperation. Modellen skal kunne udpege højrisikopatienter, så kirurgerne kan give dem særlig vejledning inden en lyskebrokoperation. Modellen forventes klar til foråret 2020.

Fakta

  • Der bliver foretaget 10.000 lyskebrokoperationer om året, hvilket gør lyskebrokoperation til det mest almindelige kirurgiske indgreb hos mænd.

  • Blandt andet brolæggere og murerarbejdsmænd løfter over 1000 kg i løbet af en arbejdsdag

  • Studiets formål var at undersøge, om fysiske belastninger i arbejdet øger risikoen for smerter efter operation for lyskebrok. Resultaterne er baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2508 mænd opereret for lyskebrok i 2015-2016. Spørgsmålene handlede om mændenes arbejde, helbred og smerter.

  • Undersøgelsen er udført af forskere fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital og Gastroenheden Herlev Hospital.

  • Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet undersøgelsen.

Forskerens anbefalinger

  • Vær ikke bekymret for at gå, stå og løfte på arbejdet. Heller ikke, hvis du har fået foretaget en lyskebrokoperation. Som regel er det godt at bevæge sig.

  • Fortæl lægen om det, hvis dit arbejde er fysisk belastende med tunge løft. Måske har du brug for en længere sygemelding end andre.

Ovenstående nyhed har tidligere været bragt i Magasinet Arbejdsmiljø 1/2020