Arbejdsmedicin i Aarhus og Herning inviterer 25.000 regionsansatte med i undersøgelse af risiko for COVID-19

24.04.2020

Formålet med forskningsprojektet COBRA (COVID-19 Blandt Regions Ansatte i Midtjylland) er at få svar på, om brugen af værnemidler har givet medarbejderne tilstrækkelig beskyttelse.

Læs mere i Region Midtjyllands pressemeddelelse