Hos patienter med milde Covid-19 forløb er langvarig nedsat smags- og lugtesans stærkt øget. Det er langvarig åndenød også, men rammer relativt få. Og det er især kvinder og de ældre, det går ud over. Det viser et nyt forskningsresultat fra Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet.

21.06.2021. Af Helle Horskjær Hansen, Health AU

De sidste 14 måneder har lært os, at symptomer og sygdomsforløb er forskellige ved Covid-19. Dog får langt de fleste, der bliver syge, milde symptomer og bliver raske igen i løbet af to til tre uger.

Det er netop nogle af disse personer, der har været genstand for en ny undersøgelse fra AUH, HEV og AU. Her har forskere sammenlignet dag for dag symptomer i op til 90 dage hos 210 ansatte i Region Midtjylland, som var testet positive og 630 med en negativ test. Oplysningerne er indsamlet i løbet af foråret 2021.

Hver dag modtog deltagerne et link til et spørgeskema om de havde et af følgende symptomer inden for det sidste døgn: hoste, ondt i halsen, hovedpine, feber, muskelsmerter, åndenød og nedsat smags- og lugtesans.

”Vi så, at forekomsten af langvarig nedsat smags- og lugtesans er stærkt øget hos patienter med mild Covid-19 sygdom, som ikke krævede hospitalsindlæggelse. Dette mønster ses også for åndenød, men meget færre var berørt” fortæller Henrik Kolstad, som står bag undersøgelsen.

Kvinder og ældre får flere symptomer

30 procent af dem, der var testet positive og tæt på nul af de test-negative deltagere rapporterede om nedsat smags- og lugtesans i alle 90 dage. Åndenød blev i begyndelsen af projektet rapporteret af 20 procent af de test-positive, det tal faldt til fem procent efter 30 dage, dog uden nogensinde at nå niveauet for de test-negative deltagere.

Hoste, hovedpine, ondt i halsen, muskelsmerter og feber var mere udbredt blandt de test-positive end de test-negative deltagere de første dage, men efter 30 dage blev der ikke set nogen stigninger.

Test-positive kvinder rapporterede flere symptomer sammenlignet med test-negative kvinder end hvad tilfældet var for test-positive mænd sammenlignet med test-negative mænd. Det samme gjorde sig gældende for ældre og yngre deltagere. Dette kunne ifølge forskerne tyde på, at kvinder og ældre personer er mere modtagelige for at udvikle langvarige COVID-19 symptomer.

”Dette studie giver detaljeret viden om, hvilke symptomforløb man kan forvente efter, at man er testet positiv for COVID-19 uden, at det har krævet hospitalsindlæggelse,” siger Henrik Kolstad.

Bag om resultatet

  • Studiet er et kohortestudie

  • Samarbejdspartnere: Arbejdsmedicin, Blodbank og Immunologi, Klinisk Mikrobiologi og Infektionssygdomme, alle Aarhus Universitetshospital; Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, Business Intelligence, Region Midtjylland; Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

  • Undersøgelsen er finansieret af Region Midtjylland

  • Den videnskabelige artikel kan læses i International Journal of Infectious Diseases 

Kontakt

Professor Henrik Kolstad
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Arbejdsmedicin
E-mail: henkol@rm.dk
Tlf. 2961 0359

Kommunikationsmedarbejder Helle Horskjær Hansen 
Aarhus Universitet, Health
Direkte tlf.: (+45) 2292 9897 
Mail: hhh@au.dk
Mail: health.kommunikation@au.dk