21.12.2021

En stor andel af ledere i folkeskolen angiver, at de har været udsat for chikane, trusler eller vold inden for det sidste år. Det viser ny forskning fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Skolelederne i landets folkeskoler oplever i høj grad chikane, trusler og vold i deres arbejde. Faktisk angiver 81% af lederne i folkeskolen, at de har været udsat for chikane, mens 30 procent har været udsat for vold inden for det seneste år.

I en ny rapport har universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø undersøgt chikane, vold og trusler mod medarbejderne i folkeskolen.

Lederne oplever i langt højere grad end underviserne, at det også er forældre, der chikanerer. I alt har 28,1% af lederne angivet, at de har oplevet at blive chikaneret af forældre inden for det sidste år.

Trusler over telefonen

I forhold til digital chikane er ledere i meget højere grad udsat end undervisere.

- Det er meget bemærkelsesværdigt, at tallene er så høje. Man skal dog huske på, at vi i undersøgelsen har spurgt meget bredt ind til chikane. En oplevelse kan altså være alt fra, at en elev sætter et tyggegummi på din stol til chikane fra forældrene, siger Birgit Aust, seniorforsker på NFA og medforfatter på rapporten.

11% af folkeskolelederne har modtaget trusler over telefonen mindst en gang det seneste år.

Ifølge Lars Peter Sønderbo Andersen, der er seniorforsker på Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning kan trusler over telefonen være sværere at håndtere end dem, der opstår i skolens lokaler:

- Man kan ofte berolige eller aflede en elev, der truer med en blyant eller en pegepind. Men når truslen kommer over telefonen, er den ikke afgrænset i tid og sted og derfor mere uafklaret: skal man tage truslen alvorligt? Var det en tom trussel? Hvornår sker det?

I undersøgelsen blev lederne spurgt, hvilke typer af vold, de havde oplevet. Her svarede 21% af lederne, at de mindst én gang i løbet af det seneste år var blevet sparket af en elev.

- Jeg synes, det er et meget højt tal, når man tænker på, at det er lederne, som svarer. Men flere ledere som vi har talt med, har forklaret, at de ofte bliver tilkaldt i tilspidsede situationer, og det må været forklaring på, at lederne også bliver udsat for spark og slag, fortæller Lars Peter Sønderbo Andersen.

Om undersøgelsen

Målet med projektet var at generere viden, der kan bidrage til at skabe et sikkert arbejdsmiljø for både lærere, ledere og pædagoger på folkeskolerne. Resultaterne er baseret på to spørgeskemaundersøgelser (2018 og 2019) blandt ledere og undervisere.

Undersøgelsen er udført af Arbejdsmedicin – Universitetsklinik, Regionshospitalet Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs rapporten

Andersen L.P., Aust B., Winding T.N (2021). Chikane, trusler og vold mod undervisere i den danske folkeskole (pdf). Arbejdsmedicin - Universitetsklinik, Regionshospitalet Gødstrup og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København. November 2021.

Yderligere oplysninger

  • Lars Peter Sønderbo Andersen, seniorforsker, Arbejdsmedicin - Universitetsklinik, Regionshospitalet Herning, tlf. 2346 0879 eller laande@rm.dk

  • Birgit Aust, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, tlf. 3916 5464 eller bma@nfa.dk