15.12.2021

Sygeforsikringen "danmark" har bevilliget 5 mio kr til forskere fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning.

Gennem de sidste 17 år har Arbejdsmedicin forsket i unges opvækst og trivsel  med fokus på social ulighed i sundhed. Med en ny bevilling fra Sygeforsikringen "danmark" kan forskerne nu gå i gang med at afklare sammenhænge mellem de unges opvækstvilkår og folkesygdomme som stress og mentale helbredsproblemer.

Ifølge Karin Biering, seniorforsker ved universitetsklinikken Arbejdsmedicin skal den nye viden fra to kommende ph.d.-projekter bruges til at kvalificere og målrette indsatser, som skal bremse den generelle negative udvikling i unges mentale sundhed:

- Vi har endnu ikke et klart billede af, hvad der kendetegner de unge, der oplever stresssymptomer og mentale helbredsproblemer – og hvordan deres symptomer udvikler sig over tid. Den viden kan vi indhente nu og dermed levere afgørende hjælp til forebyggelsesindsatserne.

To ph.d.-projekter på vej i 2022

Forskningsprojektet består bl.a. af to ph.d.-projekter med hver sit formål:

  • et projekt skal undersøge, hvilke forhold i opvæksten, der udgør en særlig risiko for at udvikle høje stressniveauer i voksenlivet

  • et projekt skal undersøge, hvilke forhold i opvæksten, der beskytter mod senere at udvikle mentale helbredsproblemer – og hvornår i opvæksten, forholdene virker beskyttende

Udover de to ph.d.-projekter skal forskerne også validere det anerkendte måleredskab for stress (Perceived Stress Scale-PSS), så det kan bruges til unge.

Yderligere oplysninger

  • Projektet er støttet af Sygeforsikringen "danmark"

  • Data fra projektet kommer fra de to store ungdomsundersøgelser VestLiv og FOCA, der begge startede, da deltagerne var 15 år

Samarbejdspartnere 

  • Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet
  • Forskningsenheden Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital
  • Department of Health Sciences, University of Groningen (NL)
  • Institut for Psykologi, Aarhus Universitet