15.06.2021

Mere end to procent af de patienter, der henvises til fysioterapi, bliver diagnosticeret med alvorlig sygdom inden for et halvt år, viser ny forskning.

Symptomer på alvorlig sygdom kan kamuflere sig som smerter. Patienter, der bliver henvist til fysioterapeut med f.eks. ryg- eller lændesmerter, kan altså lide af en alvorlig, men uopdaget sygdom, f.eks. kræft. Indtil nu har man ikke vidst, hvor mange af de henviste patienter, det drejer sig om.

Nu har et forskningsprojekt fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning undersøgt sagen.

Studiet konkluderer, at ca. 2,5 procent af fysioterapipatienterne bliver diagnosticeret med en alvorlig sygdom inden for et halvt år efter første behandling.

Studiet baserer sig på data fra Sygesikrings- og Landspatientregistret for mere end 1,5 mio. behandlingsforløb i perioden 2014-2017.

Alvorlig sygdom er mere udbredt end tidligere antaget

Indtil nu har europæiske retningslinjer på området antaget, at omkring én procent af symptomerne hos patienter med lændesmerter i fysioterapipraksis skyldes alvorlig sygdom.

Ifølge nærværende studie, der forholder sig til en bredere patientgruppe, ligger tallet imidlertid højere, og som nævnt på mere end to procent.

Resultatet understreger betydningen af fysioterapeuternes rolle i opsporingen af alvorlig sygdom. Hvis de er godt rustede til at genkende symptomer på alvorlig sygdom, vil patienterne hurtigere kunne få den rigtige behandling.

Yderligere oplysninger

  • Studiet udgår fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning. Studiet er en del af et ph.d.-studie om alvorlig sygdom hos fysioterapipatienter

  • Studietype: Registerbaseret kohortestudie

  • Samarbejdspartnere: Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet

  • Ekstern finansering: Fysioterapipraksisfonden, Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling, Aarhus Universitet, Forskningsfond Hospitalsenheden Vest og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og Region Midtjyllands Praksisforskningsfond

  • Interessekonflikter: Nej

Læs den videnskabelige artikel

Den videnskabelige artikel bag studiet er udgivet i et peer-review tidsskrift:

Cecilie Rud Budtz, Rikke Pilegaard Hansen, Janus Nikolaj Laust Thomsen, David Høyrup Christiansen: "The prevalence of serious pathology in musculoskeletal physiotherapy patients – a nationwide register-based cohort study" Physiotherapy, 112 (2021), 96-102. https://doi.org/10.1016/j.physio.2021.03.004