16.06.2021

Forskere har oversat MSK-HQ til dansk og giver dermed en håndsrækning til behandlingen af smertepatienter

Patienter med smerter i muskler og led har ofte ondt flere steder i kroppen, men de fleste spørgeskemaer dækker kun ét smertepunkt, f.eks. ryg eller skulder. Det betyder, at praktiserende læger og fysioterapeuter ofte må bruge flere forskellige spørgeskemaer for at følge patientens udvikling.

Nu har forskere fra Keele University, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning imidlertid oversat og valideret et spørgeskema, der dækker alle smertepunkterne.

Dansk version klarer sig godt i test

Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) er udviklet af forskere i Oxford og Keele. En dansk forskergruppe har oversat MSK-HQ til dansk og derefter analyseret spørgeskemaets funktion og målegenskaber ved at sammenligne en engelsk og dansk patientgruppes brug af spørgeskemaet.

Sammenligningen viser gode resultater, hvilket betyder, at det nu er muligt at måle og sammenligne muskuloskeletalt helbred mellem England og Danmark.

Spørgeskemaet kommer hele vejen rundt om smertepatienten

Ud over muligheden for at sammenligne muskuloskeletalt helbred på tværs af lande, er den danske udgave af MSK-HQ også en praktisk hjælp til praktiserende læger og fysioterapeuter, der ser smertepatienter.

Spørgeskemaet tilbyder klinikerne ét redskab til at monitorere patienternes tilstand og udvikling og dækker med sine 14 spørgsmål ikke kun patienternes smerter, men også deres psykiske helbred.

MSK-HQ måler også patienternes funktionsniveau (f.eks. søvn, smertehåndtering, arbejde og fritid), og giver dermed klinikerne viden om, hvordan sygdommen påvirker patientens liv. Den viden er et godt afsæt for relevant støtte og behandling af smertepatienten.

Bag om forskningsresultatet

  • Forskningsprojektet udgår fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning

  • Studietype: prospektivt komparativt kohortestudie

  • Ekstern finansiering: Fysioterapipraksisfonden og Arthritis Research UK (Grant Ref. 21405)

  • Samarbejdspartnere: Keele University, Storbritannien og Trier University of Applied Sciences, Tyskland

  • Interessekonflikter: Nej

Læs den videnskabelige artikel

Christiansen, D.H., McCray, G., Winding, T.N. et al. "Measurement properties of the musculoskeletal health questionnaire (MSK-HQ): a between country comparison" Health Qual Life Outcomes 18, 200 (2020). https://doi.org/10.1186/s12955-020-01455-4

Mere om spørgeskemaet

  • Skemaets 14 spørgsmål måler både patienternes smerteniveau og –håndtering samt funktionsniveau. Spørgeskemaet kan anvendes i både primær og sekundærsektor, bl.a. til at måle effekten af fysioterapeutisk behandling.

  • Skemaet indgår i sundhed.dk's app TrænSmertenVæk, så brugerne kan følge effekten af deres træning og fysiske aktivitet.

  • Det kræver tilladelse at bruge den danske version af spørgeskemaet MSK-HQ. Ansøg via Oxford University Innovation (gratis for praktiserende læger/fysioterapeuter samt offentligt finansierede forskningsprojekter): https://process.innovation.ox.ac.uk/clinical