12. august 2021

Nu er der håndgribelig, forskningsbaseret hjælp til arbejdspladser, der vil systematisere forebyggelsesindsatsen mod vold og trusler.

Nogle bliver oftere udsat for vold eller trusler om vold fra borgere. Det gælder for eksempel medarbejdere i psykiatrien og Kriminalforsorgen, men også i andre brancher med tæt borgerkontakt som ældreplejen eller specialskolerne.

Nu har forskere fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udviklet en metode, der kan forbedre arbejdspladsers systematiske og kontinuerlige arbejde med at forebygge vold og trusler.

Metoden er testet på 13 udvalgte arbejdspladser med god effekt.

Læs mere om forskningsprojektet og resultaterne i Integreret voldsforebyggelse - minirapport (2021, 16 sider). 

Konkret, gratis og forskningsbaseret hjælp

Metoden består af et skræddersyet forløb for ledere og medarbejdere. Forløbet kickstarter en undersøgelse af udfordringerne og guider ledere og medarbejdere til sammen at finde de bedste løsninger på netop deres arbejdsplads.

Forløbet er beskrevet i en drejebog, der indeholder mødeplan, powerpoint-præsentationer og skemaer, så arbejdspladserne kan gå i gang med det samme.

Forskning viser, at en systematiseret forebyggelsesindsats nedsætter risikoen for vold og trusler – og nu er der konkret, gratis og forskningsbaseret hjælp til at komme i gang med netop denne type indsats.

Kom i gang: Se og download drejebog, powerpoint-præsentation og skemaer fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

Kontakt

Seniorforsker Lars Peter Sønderbo Andersen, Regionshospitalet Herning: Tlf. 7843 3500, e-mail: laande@rm.dk

Seniorforsker Birgit Aust, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Tlf. 3916 5464, e-mail: bma@nfa.dk